Otter aast op koikarpers in Giethoorn

videoZoals een kind zich voelt in de snoepwinkel, zo heeft een otter de tijd van zijn leven in een vijver met koikarpers in Giethoorn. Het roofdier heeft de grootste en lekkerste exemplaren voor het uitzoeken in de vijver van Jan van der Horst.  Nacht na nacht zet hij zijn scherpe tanden in de lekkernij. 

De in 2002 uitgezette otters worden bewierookt in natuurgebied Weerribben en Wieden. Maar er zit aan de aanwezigheid van de mooie beesten ook een keerzijde, zo merkte Van der Horst. Een otter heeft al voor een kleine duizend euro aan koikarpers opgepeuzeld. Het bewijs staat onomstotelijk vast. Van der Horst heeft op een stok aan de rand van de vijver een camera gemonteerd om de dief te betrappen. En dat is gelukt. Op de beelden is duidelijk te zien hoe de otter zich tegoed doet aan de ruim tachtig centimeter lange en acht kilogram zware vissen.

Traag zwemmen

,,Hij pakt echt de grootste exemplaren, vrouwtjes die vol met kuit zitten. Omdat het water nu vrij koud is zijn de vissen traag waardoor ze gemakkelijk te vangen zijn.” De inwoner van Giethoorn houdt zijn koikarpers in een voormalige sloot langs het huis, aan de rand van het natuurgebied. Hij stelt vast dat het goed gaat met de otter, die steeds vaker wordt gesignaleerd in de buurt van huizen. ,,Vorig jaar is er in de buurt eentje doodgereden en deze zomer werden twee jongen aangetroffen die de moeder kwijt was.” En nu zit Van der Horst met een otter die het heeft voorzien op zijn koikarpers.

Kadavers

In het weekeinde trof hij aan de rand van de vijver de eerste kadavers van dode vissen aan. ,,Er was een complete slachtpartij aangericht. En het waren zulke grote exemplaren dat het onmogelijk het werk van een reiger kon zijn.” De Gieterse plaatste daarop een camera en die legde het bewijs vast. Vrijwel iedere nacht komt de otter terug om zich tegoed te doen aan de restanten of om te jagen op een nieuwe koikarper. Hij heeft er ondertussen een stuk of acht gepakt.” De schade is vele honderden euro’s. ,,Een gewone koikarper kost gemiddeld een euro per centimeter, maar ik heb ook exemplaren zwemmen van tien euro per centimeter.” Volgens Van der Horst is er weinig tegen te doen: de vijver is domweg te groot om er een omheining omheen te zetten.

Niet boos

Natuurlijk betreurt de inwoner van Giethoorn het verlies van zijn vissen, boos is hij niet. Van de Horst zegt niets tegen de otter te hebben en het gaat hem ook niet zozeer om het geld. ,,Het is een heel mooi roofdier, al zie je ze nauwelijks omdat ze vooral ’s nachts actief zijn.” Maar hij vraagt zich vooral af of men zich bij het uitzetten van 31 Oost-Europese otters in 2002 wel gerealiseerd heeft dat het dier ook voor overlast zou kunnen zorgen. ,,De otter wordt het met veel geld naar de zin gemaakt waardoor het aantal toeneemt. En dat is een bedreiging voor de visstand en vervolgens andere vis-afhankelijke dieren."

Vrij bewegen

Namens Natuurmonumenten zegt woordvoerder Alje Zandt dat de slachting onder de koikarpers ‘vervelend is voor de eigenaar’. ,,Maar we kunnen er weinig aan doen, de otter kan zich vrij bewegen, legt grote afstanden af en duikt overal op. Bovendien, als hij binnen zijn territorium met een geringe inspanning een lekker maaltje kan ophalen keert hij terug.” Hij zegt niet te weten of er meer meldingen bekend zijn van otters die huishouden in de bewoonde wereld.

Volledig scherm
De koikarpers van Jan van der Horst zijn aangevreten door een otter. © Pedro Sluiter Foto

Kop van Overijssel