Volledig scherm
De productielocatie van Vermilion net buiten Eesveen. Rechts het melkveebedrijf van Kors den Hartog, 'eersterangs'. © Wilbert Bijzitter

Vermilion gaat vier jaar na mislukte gasboring richting De Eese opnieuw starten

Vier jaar na de mislukte boring richting De Eese gaat Vermilion een nieuwe aardgasput boren. Nu vanaf Eesveen richting Wapserveen.

Ruim een week is de productielocatie net buiten de kern van Eesveen het decor van bedrijvigheid. Dag en nacht. Enkele weken lang. Vanuit Frankrijk is een mobiele boortoren gekomen. De boor aan het 32 meter hoge gevaarte vindt in enkele weken tijd zo'n 2 kilometer ondergronds zijn weg naar het gasveld bij Wapserveen. Daar verwacht Vermilion Energy Netherlands bv - sinds 2004 in Nederland actief in de opsporing en winning van aardgas - een half miljard kubieke meter gas aan te treffen. ,,Dit gasveld Eesveen 2 is zesduizend keer zo klein als Groningen", geeft Fokke Jansma van Vermilion aan.

NAM

In de jaren tachtig is de NAM begonnen met de aardgasproductie aan De Wulpen. Waar de NAM (te) kleine aardgasvelden van de hand doet, neemt Vermilion die over. Zo ook Eesveen, waar sinds 2015 aardgas wordt geproduceerd via de put ESV-01 (Eesveen 1) op ongeveer 2 kilometer diepte.

De werkzaamheden aan De Wulpen hebben alles te maken met de proefboring richting Wapserveen. Voor de daadwerkelijke aardgasproductie van start kan, is het al 2018.

Procedure

De aanvraag voor de grensoverschrijdende operatie Eesveen 2 (ESV-02) is nu volop in procedure. Het benodigde winningsplan ligt voor advies bij de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Overijssel en Drenthe en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarnaast beoordelen Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Technische commissie bodembeweging het winningsplan. Het is tenslotte aan de Mijnraad tenslotteom - met alle adviezen in het achterhoofd - een integraal advies te geven. Jansma: ,,Vervolgens komt de minister van Economische Zaken met een ontwerp, dat zes weken ter inzage wordt gelegd en waar iedereen wat van mag vinden."

Winningsplan

Heeft de minister zijn handtekening gezet, dan kan de aardgasproductie ESV-02 van start. ,,We gaan niet eerder beginnen dan dat het winningsplan akkoord is", zegt Jansma. ,,De proefboring die we eerst gaan doen om te kijken of er gas zit, is voor eigen risico."

Jansma beaamt dat de publieke opinie over gaswinning sinds 'Groningen' is veranderd. Transparantie en informatie zijn nu de sleutelwoorden. Reden ook waarom Vermilion betrokken partijen als bestuurders, buren en plaatselijke belangenverenigingen deze dagen rondleidt over productielocatie Eesveen en informeert over het vergunningsproces.

Voor flinke bodemdaling is Jansma niet bang. Minder dan 1 centimeter is de prognose in het winningsplan. ,,Overal in de omgeving staan meetpunten van Rijkswaterstaat. Die worden regelmatig econtroleerd. Een centimeter is bijna niets; die kan ook al ontstaan bij reguliere bewerking van het land."

Melkveebedrijf

Hemelsbreed 200 meter van de productielocatie runt Kors den Hartog zijn ecologische melkveebedrijf. Eersterangs als het gaat om zicht op de werkzaamheden, de komende weken op het terrein van Vermilion. ,,Toen Vermilion vier jaar geleden richting De Eese ging boren, konden we kiezen tussen een grondwal rond het terrein of ons huis isoleren op kosten van Vermilion."

De Den Hartogs kozen het laatste. Van de aardgasproductie ESV-01 merkt Den Hartog tot nu toe niets. ,,Die belletjes zijn hier niet zo groot als in Groningen." En voor bodemdaling is hij niet bang. Gebeurt er wel wat, dan weet hij Vermilion te vinden.

Hetzelfde geluid klinkt bij De Wulpenhoeve, schuin tegenover Vermilion. ,,Ze doen er alles aan de overlast te beperken. Je houdt het niet tegen; wij gebruiken ook gas", zegt ecologisch boerin Hornstra. Als nadelen somt ze horizonvervuiling, de schamele weidevogelstand ('dit is zo'n teer gebied') en de overlast van vrachtverkeer tijdens de boorperiode op. ,,En nu met het opbouwen en boren, al dat licht 's avonds. Dan hebben we de overgordijnen dicht en is het binnen nog licht. Maar goed, dat is over een paar weken voorbij. Dan zijn alleen de grote groene tanks er nog."

Volledig scherm
Fokke Jansma van Vermilion © Wilbert Bijzitter

Kop van Overijssel