Volledig scherm
© Thinkstock

Wilgen zijn legaal geplant in de Belt

BELT-SCHUTSLOOT - De zevenentwintig wilgenbomen aan de Havezatheweg in Belt-Schutsloot zijn legaal geplant in 2011 en een omgevingsvergunning was eigenlijk nooit nodig geweest.

Dat is de conclusie van de bestuursrechter in Zwolle nadat de bewoner, die de bomen destijds plantte, in beroep was gegaan nadat de gemeente Steenwijkerland de verleende omgevingsvergunning had herroepen.

De wilgen zouden volgens de gemeente, bij nader inzien, illegaal aanwezig zijn op het perceel en zouden leiden tot aantasting van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Om die reden herriep zij de omgevingsvergunning, wat tot vreugde leidde bij buurtbewoners. 'De wilgen zijn erin gesmeten om ons te pesten. Je ziet niks meer van het mooie uitzicht!', zei één van hen zes weken geleden in de rechtbank.

De raadsman van de bewoner die de wilgen plantte meent dat er in den beginne al geen omgevingsvergunning vereist was in verband met het bestemmingsplan dat destijds gold. Zou de rechter daar toch anders over denken, dan vond hij de herroeping onterecht, omdat uit onderzoek is gebleken dat de wilgen streekeigen en karakteristiek zijn. Daarmee kan wat hem betreft het argument dat de bomen de cultuurhistorische waarde van de Belt aantasten van tafel geveegd worden. De rechter sluit zich aan bij de raadsman. Omdat er geen vergunning nodig was ten tijde van het aanplanten, is hij van mening dat de gemeente terecht het besluit heeft herroepen. Het schort enkel aan de motivering van de gemeente, omdat zij zich op het standpunt stelde dat de bomen er illegaal stonden terwijl dat niet het geval was. Kortom, de vergunning had niet in beeld hoeven te komen en de bomen mogen blijven staan.

Kop van Overijssel