Volledig scherm
Een natuurgebied ten noorden en een haven ten zuiden van Urk worden mogelijk door de grenscorrectie. © Gemeente Noordoostpolder

Grondruil tussen Urk en
NOP is bijna definitief

De voorgenomen grenscorrectie tussen Noordoostpolder en Urk is op een haar na beklonken. Op 29 oktober neemt de gemeenteraad van NOP een besluit over het afstaan van 200 hectare grond aan Urk. Iets meer dan een week later moet ook de raad van die gemeente groen licht geven voor de deal, die Urk 2,8 miljoen euro kost.

Naar verwachting is het in beide gemeenten een hamerstuk. Dit voorjaar sloten zij namelijk al een bestuursakkoord over de kwestie. Afgelopen zomer lagen de plannen ter inzage en dat heeft in de gemeente Noordoostpolder slechts één zienswijze opgeleverd. Die is niet ontvankelijk verklaard omdat ze meer ging over planologische aspecten dan over de grenscorrectie zelf.

Haven

De grenscorrectie is van groot belang voor de ontwikkeling van bedrijvigheid, zowel op Urk als in Noordelijk Flevoland. Ze opent de weg naar de aanleg van een nieuwe buitendijkse haven met aanpalend bedrijventerrein. Aan de noordkant maakt de grondruil de uitbreiding van natuurgebied Urkerbos mogelijk.

Lastendruk

Urk heeft moeten beloven dat voor een paar gezinnen die in het gebied wonen de gemeentelijke dienstverlening op hetzelfde peil blijft. Ook moet er een overgangsregeling komen om de financiële gevolgen voor hen te beperken. De lastendruk op Urk is namelijk hoger dan in de Noordoostpolder. 

Flevoland