Volledig scherm
De nieuwe servicehaven (artist impression) is voor de hele regio Noordelijk Flevoland van belang. © Provincie Flevoland

Urk aanjager van economische ontwikkeling Flevoland

Tweederde van de 30 miljoen euro die beschikbaar komt dankzij de ‘regiodeal’ die minister Carola Schouten (LNV) eind vorige week sloot met Noordelijk Flevoland komt terecht in Urk. Daarmee wordt het vissersdorp één van de belangrijkste aanjagers van innovatie, duurzaamheid en economische ontwikkeling in deze provincie.

De rest, 10,5 miljoen euro, gaat naar de ontwikkeling van een Mobiliteit- Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse. Dat moet dit polderdorp tot het toonaangevende Europese centrum voor de ontwikkeling van ‘smart mobility’ maken.

Het Maritiem Cluster op Urk, waarvoor 14,5 miljoen euro beschikbaar komt, kon ook wel een zetje in de rug gebruiken. De cijfers staan onder druk vanwege externe onzekerheden, zoals de Brexit. Flevoland staat op de derde plaats van Europese regio’s die hierdoor in de primaire voedselsector het hardst worden getroffen, zo staat in de regiodeal. „Groei, verbreding en vernieuwing van het cluster zijn cruciaal om in de toekomst concurrentiekrachtig te blijven.”

Wat moet er dan gebeuren, daar op Urk? De al in gang gezette aanleg van de bouw van een nieuwe, 10 hectare grote buitendijkse servicehaven en een binnendijks bedrijventerrein kunnen de benodigde groei aanjagen, menen de plannenmakers. Uiterlijk 2023 moeten die klaar zijn.

Vernieuwen

Het vermogen om te vernieuwen moet komen uit een verdergaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en uit onderzoek door samenwerking van mbo- en hbo-instellingen met wetenschappers. Een ‘subsidieregeling Innovatie Maritiem Cluster Urk moet innovatieve projecten aanjagen, onder meer op het gebied van CO2-neutraal varen, scheepsautomatisering en ‘slim en veilig varen’. Het onderwijs moet ook voorzien in om- en bijscholing van ‘nieuw arbeidspotentieel’. Het doel is om in 2025 20 procent meer studenten en 15 procent meer stageplekken te hebben dan in het lopende schooljaar.

IJsselmeervisserij

Nog eens vijf miljoen euro is gereserveerd voor het duurzamer maken van de IJsselmeervisserij op schubvis. Herstructurering van de sector en beperking van de vangstrechten moeten er toe leiden dat de vangst op een niveau komt dat het ecosysteem van IJsselmeer en Markermeer nu en in de toekomst aan kan. De Urker vissers moet volgens de regiodeal zo nodig alternatieve bronnen van inkomsten worden geboden, naast om- en bijscholing.

Windtunnel

De upgrade van de Duits Nederlandse Windtunnel bij Marknesse in 2021 moet de opmaat worden voor de realisatie van het MITC bij Marknesse. De tunnel wordt geschikt gemaakt voor het testen en certificeren van voertuigen. De volgende stap is de verhuizing van de testbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) van Lelystad naar een locatie bij of in de buurt van de windtunnel. Die moet in 2023 zijn afgerond, waarna het MITC echt van start kan. Een ‘DigiCity’ op het terrein van het MITC gaat ruimte bieden aan bedrijven die zich met slimme, duurzame en veilige automobiliteit bezig houden. Dit brengt naar verwachting ‘enkele honderden nieuwe banen’ met zich mee. Hogeschool Windesheim in Flevoland en Zwolle gaat intensief samenwerken met het MITC, onder meer in de vorm van praktijkstages en onderzoeksopdrachten voor studenten en afstudeerders.

Het geld voor deze regiodeal komt voor de helft van het rijk, dat nog dit jaar de eerste 7,5 miljoen euro overmaakt naar de provincie. De andere 15 miljoen euro moet de regio – provincie en gemeenten Urk en Noordoostpolder - de komende drie jaren zelf op tafel leggen.

Twaalf regiodeals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s, door het sluiten van Regio Deals. In totaal reserveerde het kabinet er in deze regeerperiode 950 miljoen euro voor. Op dit moment loopt de tweede tranche, waarvoor het rijk 215 miljoen euro beschikbaar heeft. Uit de 88 voorstellen die vanuit heel Nederland zijn ingediend, zijn er in november 2018 twaalf geselecteerd voor verdere uitwerking tot Regio Deal. Inmiddels zijn er daarvan negen gesloten.

Flevoland