Volledig scherm
Financieel staat Urk er goed voor. De economie moet de komende jaren een nieuwe impuls krijgen door een nieuwe buitendijkse haven en achterliggend industrieterrein (artist impression). © Provincie Flevoland

Urk houdt geld over

Urk boert goed. Onder aan de streep in de jaarrekening over 2018 staat een positief saldo van bijna zes ton. En dan tikt het inwonertal binnenkort naar verwachting ook nog de 21 duizend aan, een nieuw hoogtepunt in de gestaag groeiende gemeente.

Burgemeester Pieter van Maaren (financiën) schrijft het succes toe aan ‘de invloed vaan de groei van de economie en het gevoerde sobere, maar doelmatige beleid’. En er was een financiële meevaller in het sociale domein. Daarnaast liep de verkoop van gronden voor woningbouw en bedrijfsleven voorspoedig. Ook was er minder geld nodig dan gedacht voor de uitkeringsregeling zelfstandigen.

Urk verwacht de komende jaren door te groeien naar 25 duizend inwoners. Om die groei mogelijk te maken heeft de gemeente onder meer gronden aangekocht voor woningbouw in de Zeeheldenwijk. De groei van de economie krijgt naar verwachting een impuls door de aanleg van een nieuw industrieterrein bij de nog aan te leggen buitendijkse haven. Daarvoor is grond geruild met de gemeente Noordoostpolder.

Zorgen

Zorgen zijn er niettemin ook op Urk. Die hebben te maken met verdere decentralisatie van rijkstaken in het sociale domein, die gepaard gaan met ‘enorme kortingen’. „Geef de gemeente het geld waar ze recht op heeft”, zegt Van Maaren richting Den Haag. Urk ziet tekorten opdoemen in het sociale domein, maar volgens de burgemeester zullen die niet te koste gaan van de zorg. „Onze inwoners hebben recht op zorg en wij doen er alles aan om ze die te bieden.”

Flevoland