Volledig scherm
Voorzitter Johan Nooitgedagt uit Urk. © Foto Freddy Schinkel

Vissersbond uit Urk noemt snelle torpedering pulsvisserij door Frankrijk en België 'jaloerse actie’

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond op Urk is niet verrast maar wel verontwaardigd na het plotselinge verbod van Frankrijk en België op pulsvisserij deze week. ,,Dit is het begin van het einde. Het is desastreus en verdrietig dat deze innovatieve visserijmethode zo de nek wordt omgedraaid”.

Deze week maakten België en Frankrijk plotseling bekend dat ze de pulsvisserij in hun twaalfmijlszone voor hun kust met onmiddellijke ingang verbieden. Dit vooruitlopend op het algehele verbod vanaf 1 juli 2021 op het gebruik van elektrisch vistuig binnen de gehele Europese Unie.  ,,Dit was te verwachten. Ze hadden het al aangekondigd bij de besprekingen over de verordening in Brussel”, zegt Nooitgedagt. 

Reactie minister

,,Niet onverwacht, maar wel betreurenswaardig”, vindt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU) de keuze van België en Frankrijk om de pulsvisserij in hun twaalfmijlszone met onmiddellijke ingang te verbieden. ,,Zeker gezien het hier inmiddels een kleine groep vissers betreft”, aldus het ministerie. Het besluit van deze week is vooral voor de overgebleven 12 Zeeuwse pulsvissers nadelig. 

Weinig hinder voor Urk

,,Er zullen niet zoveel Urker bedrijven hinder ondervinden van dit besluit. Voor hen is het niet zo heel relevant; het is niet hun life-line. Het is wat anders als het om het algehele verbod gaat. Van de 80 Nederlandse kotters die daar hinder van ondervinden komt er denk ik ongeveer een dertigtal uit Urk”, zegt Nooitgedagt.

Volgens de voorzitter van de vissers is er ‘geen ontsnappingsroute voor dit besluit’. De vissers kunnen niet (tijdelijk) elders dezelfde vangst binnenhalen. ,,En dat terwijl de pulsvisserij een veel schonere vangstmethode is waarbij minder brandstof gebruikt wordt. Het is doodzonde dat het zo loopt”.  

Meer CO2-uitstoot straks

Bij pulsvissen worden door stroomstootjes vissen opgeschrikt om vervolgens in het net  te zwemmen. De verwachting is dat straks de vissers net als in het verleden weer met zware kabels over de zeebodem gaan slepen, om de platvis van de bodem te krijgen. Dat beschadigt volgens de voorstanders van pulsvisserij echter de zeebodem, kost meer brandstof en zorgt dus voor meer CO2-uitstoot.

Volgens de voorzitter van de Urker bond is de aanleiding tot deze maatregel duidelijk: ,,De Fransen en Belgen zijn gewoon jaloers op ons. Wij hebben 70% van de tongvisserij in handen en dat kunnen ze niet verkroppen. Daarom komen ze met deze maatregel”.

  1. Werkloosheid Flevoland licht omhoog door aflopende contracten

    Werkloos­heid Flevoland licht omhoog door aflopende contracten

    Eind vorige maand waren 6728 Flevolanders - 3 procent van de beroepsbevolking - afhankelijk van een werkloosheidsuitkering. Dat waren er wel wat meer dan eind december, maar aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de afgelopen twaalf maanden daalde het aantal uitkeringsgerechtigden met 14,2 procent. De daling van de werkloosheid in Flevoland gaat daarmee sneller dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het UWV.

Flevoland