Volledig scherm
Gedempte Haven, een van de plekken waar in Hardenberg betaald parkeren geldt. © frank uijlenbroek

Afschaffing betaald parkeren Hardenberg komt er aan

De kans dat het betaald parkeren in het centrum van Hardenberg na ruim tien jaar gedeeltelijk afgeschaft gaat worden, is niet ver meer weg. Na een evaluatie van het parkeerbeleid zijn er, wat het college van burgemeester en wethouders betreft, nog twee scenario’s over. 

Eén daarvan is het instellen van een blauwe zone, waar - afhankelijk van de locatie - anderhalf of drie uur gratis geparkeerd kan worden. Dat gratis parkeren gaat ook op voor de huidige parkeergarages en -terreinen in het centrum.  Mocht voor deze variant worden gekozen, dan gaat Hardenberg dat wel merken in de portemonnee. Is het huidige tekort op de parkeerexploitatie 300.000 euro, dan stijgt het met 800.000 euro naar 1,1 miljoen euro. Het college bezint zich nog op plannen om dat extra tekort op te vangen.

Knelpunten

In scenario twee blijft het in april 2008 ingevoerde betaald parkeren van kracht, maar stuurt het college aan op het oplossen van knelpunten. Daarbij wordt gedacht aan het goedkoper maken van het parkeerabonnement voor parkeergarages, waardoor het parkeren hier voor werknemers van bedrijven aantrekkelijker wordt gemaakt, en aan uitbreiding van de vergunningenzone tot aan de spoorlijn, om uitwijken van parkeerders te voorkomen. 

Maar ook hier zit nog een optie in om een deel van het parkeren gratis te maken, bijvoorbeeld de eerste drie uur in de parkeergarage onder het gemeentehuis en op zaterdag ook in de parkeergarage onder het LOC. In beide varianten blijven er parkeerontheffingen beschikbaar voor mensen die in het centrum wonen en werknemers van bedrijven. Afhankelijk van de te treffen maatregelen blijft het tekort op de parkeerexploitatie gelijk of stijgt het met maximaal vier ton.

Dicht bij winkels

Volgens wethouder Jan ten Kate moet parkeren in Hardenberg ‘simpel en eenvoudig zijn’. ,,Onderzoeken en werksessies met inwoners, ondernemers en instellingen hebben ons waardevolle informatie opgeleverd over de knelpunten van het huidige parkeersysteem. Klanten willen dicht bij de winkels kunnen parkeren en we kunnen meer gemak bieden voor consumenten en inwoners en de bestaande plekken beter benutten’’, zegt Ten Kate. 

Tellingen hebben uitgewezen dat de verdeling van de geparkeerde auto's niet optimaal is. Waar het Van Wevelinckhovenplein vaak volstaat, zeker op zaterdagmiddag, is er in de garages onder het LOC en gemeentehuis plek voldoende. 

2021

De gemeente geeft tijdens een inloopbijeenkomst op 25 november een toelichting op de scenario's. Om 18.30 is er in de raadszaal een korte presentatie, met een herhaling om  19.15 uur.  Iedereen kan tussen 18.30 en 20.00 uur zijn of haar mening kenbaar maken over de scenario’s. Die reactie neemt het college mee bij het opstellen van een een definitief voorstel aan de gemeenteraad, die hierover begin volgend jaar een besluit neemt. Dan is er nog ongeveer een jaar nodig voor aanpassingen, zodat het nieuwe parkeersysteem op z'n vroegst in 2021 in werking treedt.

Vechtdal