Beschermt de worm onze landbouwgronden tegen extreem weer?

videoDe extreme droogte van vorig jaar zomer zorgde voor mislukte oogsten. Om nieuwe ‘rampen’ te voorkomen zijn boeren naarstig op zoek naar innovatieve maatregelen om perioden van droogte of hevige regenval het hoofd te bieden. Een miljoenenproef die in het Vechtdal en in Brabant wordt gedaan biedt hoop. ,,Op de oude weg doorgaan is geen optie.”

Midden op het grasland van boer Evert Kremer zijn drieëntwintig ijzeren buizen een meter de grond in geslagen. Er krioelen wormen in, die zich een weg wurmen dieper de grond in. Ze creëren daarmee een gangenstelsel, waardoor bij regenval het water dieper de grond in trekt. Ook mengen ze grond, mest en plantenresten waardoor de bodemkwaliteit verbetert en meer water vasthoudt.

Vechtdal