Volledig scherm
Een stuw ter illustratie © Commons. wikipedia.org

Boeren krijgen 'eigen' stuw in sloten bij Lemelerberg

LEMELERVELD - Agrariërs aan de voet van de Lemelerberg gaan het waterbeheer in het gebied uitvoeren. Daarvoor tekenen ze vandaag een contract met het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het gaat om het gebied de Miga van circa 400 hectare ten noordoosten van Lemelerveld.

Vier agrarische bedrijven werken samen met het waterschap aan verbetering van het waterbeheer. Het gebied ligt hoog en heeft een zandige ondergrond. Daarom is het land gevoelig voor droogte en moeten de boeren vaak beregenen. Hierdoor zijn er vaak lagere opbrengsten van de landbouwgrond.

Met subsidie vanuit het project Toekomstgericht boeren met bodem en water van de provincie worden 13 stuwtjes aangelegd in kavelsloten, zogenaamde 'boerenstuwen'. De agrariërs hebben zelf het beheer van de stuwen. Het waterschap is van plan de maaironde in de sloten inhet voorjaar over te slaan, waardoor de begroeiïng het water beter kan vasthouden.

Vechtdal