Bert Speulman in zijn natuurgebied, waar hij begraven mogelijk wil maken. FOTO FFU PRESS AGENCY
Volledig scherm
Bert Speulman in zijn natuurgebied, waar hij begraven mogelijk wil maken. FOTO FFU PRESS AGENCY © FFU Press Agency

Meerderheid raad Ommen akkoord met komst natuurbegraafplaats

OMMEN - Op landgoed Hoogengraven in Ommen mag een natuurbegraafplaats komen. Een meerderheid van de gemeenteraad in Ommen heeft donderdagavond ingestemd met dit plan. Stichting Heidehof, een initiatief van Bert Speulman uit Drenthe, heeft hiervoor 25 hectare bosgrond aangekocht vlak achter golfbaan Hooge Graven.

Omdat de gemeente geen beleid heeft voor natuurbegraven en het onderwerp gevoelig zou kunnen liggen, is het principeverzoek van de stichting aan de raadsleden voorgelegd, hoewel het eigenlijk een bevoegdheid is van het college van b en w. Het leverde een brede discussie op.

Verdienen
De vraag werd opgeworpen door Gerrit de Jonge van de VOV waarom de gemeente niet zelf een natuurbegraafplaats gaat exploiteren, of anders eigen bosgrond hiervoor ter beschikking stelt voor een huurbedrag. “Nu verdient alleen de initiatiefnemer er aan.” Dit nam niet weg dat ook de VOV het voorstel kon ondersteunen. Alleen de ChristenUnie (CU) en D66 stemden tegen.

Vuilnisvat
Frans van der Mooren van de CU vond dat door het toestaan van de natuurbegraafplaats er onomkeerbare stappen gezet worden. Hij sprak nogal plastisch over het in de grond stoppen van giftige stoffen. “Voormalig hoogleraar Lucas Reijnders heeft gezegd: ‘De mens is in wezen een wandelend vuilnisvat’. Bij het in de grond stoppen van restafval moeten we aan strenge regels voldoen, dan zou je bij het begraven van onze doden zeker zo zorgvuldig moeten zijn.”

Vragen
Groot bezwaar van D66 is volgens Henri Mors de precedentwerking. “Als het erg lucratief blijkt te zijn, dan zijn er ongetwijfeld een heleboel boseigenaren die er een verdienmodel in zien en krijgen we een heleboel verzoeken voor natuurbegraven. Hoe moet de gemeente daar dan mee omgaan in het kader van rechtsongelijkheid?”

Omwonenden
De partijen die positief reageerden op het voorstel benadrukten dat er heldere eisen zijn verwoord: geen verharde paden in het natuurgebied, geen grafmonumenten en geen toepassing van niet-streekeigen beplanting. Wel moet het gebouw dat nodig is voor de ontvangst van gasten (maximaal 200 vierkante meter) goed ingepast worden. “Het gaat om een gebied met weinig landschappelijke waarden. Het is geen Natura2000-gebied”, merkte Hilbert Moerman van de PvdA op. Wel is hij benieuwd wat inwoners er van vinden. “Voor de benodigde bestemmingsplanwijziging moet ook draagvlak zijn bij omwonenden. Dat is een vereiste. Dus het is aan de inwoners om in die procedure hun bezwaren kenbaar te maken.”

Wanneer de ontwerp bestemmingsplanwijziging ter inzage gelegd wordt, is nog niet bekend.

Vechtdal