Volledig scherm

Ommen houdt vast aan verbod bollenteelt

OMMEN - Lelieteelt op grond in drinkwaterwinningen in Ommen blijft verboden als het aan het gemeentebestuur van Ommen ligt.

De Raad van State heeft de gemeente opgedragen een nieuw besluit te nemen over het verbod op bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. Het eerder door de gemeente vastgelegd verbod werd door LTO Noord bestreden tot aan het hoogste rechtscollege. Deze oordeelde juni vorig jaar dat er onvoldoende onderzoek aan het besluit ten grondslag lag. Daarom moet de gemeente een nieuwe afweging maken over nut en noodzaak van het teeltverbod.

De gemeente heeft hiervoor overleg gevoerd met Vitens en de KAVB (branchevereniging van de bloembollensector). Het verbod geld voor de grondwaterbeschermingsgebieden Hammerflier en Witharen.

Teelverbod
Ommen heeft Waterbedrijf Vitens gevraagd te onderbouwen of de specifieke omstandigheden in de gemeente Ommen nog steeds een teeltverbod voor bollen en sierbloemen rechtvaardigen. Het waterbedrijf heeft schriftelijk onderbouwd dat het teeltverbod wat het bedrijf betreft in stand gehouden moet worden. Onder meer is duidelijk geworden dat de drinkwaterwinningen in Ommen kwetsbaar zijn omdat er geen slecht doorlatende kleilagen in de grond zitten die voorkomen dat chemische stoffen het grondwater bereiken. De zuiveringsinstallaties van Vitens zijn niet ontworpen om micro-verontreinigingen uit het gewonnen water te halen.

Vervuiling
De KAVB stelt dat de bollensector niet kan worden aangewezen als grootste vervuiler omdat de in het grondwater aangetroffen stoffen in meerdere teelten worden gebruikt. In de lelieteelt zijn alleen middelen toegestaan die ook in andere teelten zijn toegestaan. Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt al rekening gehouden met de bescherming van de kwaliteit van het grondwater, daarom is een teeltverbod overbodig. Ook spant de sector zich al volop in om het middelengebruik terug te dringen.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente twee keer moeten optreden tegen teelt in de grondwaterbeschermingsgebieden. Verder komt er geen bollenteelt voor in deze gebieden. Er worden dus ook geen telers benadeeld door handhaving van het teeltverbod. De gemeenteraad beslist op 2 maart over het voorstel.

  1. Cultuurhistorisch Centrum Ommen krijgt nieuwbouw en moet ‘parel van het Vechtdal’ worden
    PREMIUM

    Cultuurhis­to­risch Centrum Ommen krijgt nieuwbouw en moet ‘parel van het Vechtdal’ worden

    De droom om één gezamenlijk onderkomen voor de geschiedenis en de streekcultuur van Ommen te realiseren komt steeds dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders hebben de plannen rond en aangeboden aan de gemeenteraad. Het gebouw bij de oude molen Den Oordt wordt platgegooid en eind volgend jaar moet er een nieuw gebouw komen voor het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO), de Historische Vereniging en het Toeristen Informatie Punt.

Vechtdal