Volledig scherm
Het Kroonplein in Lemelerveld © Wilbert Bijzitter

Raadscommisie Dalfsen trekt opnieuw geld uit (126.000 euro) voor voltooiing Kroonplein in Lemelerveld

Voor een nieuwe opwaardering van het Kroonplein in Lemelerveld trekt de Dalfser gemeenteraad 126.000 euro uit. Met meer groen, overzichtelijker en veiliger verkeersroutes en verplaatsing van het kunstwerk moet het plein eindelijk een sfeervol dorpshart worden.

Het plein had al veel langer klaar moeten zijn, maar bij de eerste opknapbeurt lag het accent te veel op de parkeerplaatsen, waardoor veel inwoners het Kroonplein sfeerloos en onveilig vinden. Dat laatste bleek uit een vorig jaar gehouden belevingsonderzoek. Gaat het nieuwe inrichtingsplan alle problemen oplossen?, vroeg Jos Ramaker (Gemeentebelangen) zich vanavond derhalve af. ,,In elk geval de geïnventariseerde problemen”, meldde verkeerswethouder Ruud van Leeuwen. ,,Inclusief te hard rijden. Zo niet, dan hebben we altijd nog verkeerdrempels als troef achter de hand, maar eigenlijk is dat het laatste wat we willen.”

Lange voorgeschiedenis

Een raadsmeerderheid, alleen het CDA wil het voorstel nog intern bespreken, stemt in met de nieuwe aanpassingen. Wel roept de lange voorgeschiedenis bij ChristenUnie, CDA en D66 de vraag op of er in het verleden misschien verkeerde besluiten zijn genomen. ,,Dat is de koe onder de staart kijken”, aldus de wethouder. ,,Destijds vonden we meer parkeerruimte het allerbelangrijkst. Achteraf hadden sommige dingen anders gekund. We werkten toen nog niet met een projectleider, daar hebben we van geleerd, zeker toen de investeringen opliepen.” 

Luco Nijkamp (ChristenUnie) wil dat raad en college zich bezinnen op een goede planvorming bij projecten in de openbare ruimte.

Fietspad

Betsy Ramerman (CDA) vraagt aandacht voor het aangrenzende fietspad van de Dorpsstraat tot aan de Parallelstraat, waar recentelijk meerdere ongevallen zijn gebeurd. Van Leeuwen: ,,Verkeer dat over de brug komt, let niet altijd goed op. We willen op korte termijn een oplossing. Misschien kunnen we de mensen die het overkomen is, vragen om suggesties.”

De jongerenontmoetingsplek (JOP) maakt geen deel uit van het plan, volgens Van Leeuwen omdat de raad daar geen opdracht toe gegeven heeft. ,,En omdat de bezwaarprocedure voor de JOP te lang gaat duren. We willen komend voorjaar het groen inplanten.” Hij verzekert dat het JOP, als die op het kroonplein komt, zonder noemenswaardige extra kosten kan worden ingepast in het huidige inrichtingsplan.

Kosten stapelen zich op

 De besluitvorming rond een opknapbeurt van het Kroonplein sleept zich al jaren voort. Bovendien rijzen de kosten de pan uit.

Al sinds 2007 wordt er gepraat over een inrichtingsplan. Dat kwam er in 2011 en het eindresultaat werd in 2017 opgeleverd. Maar de aanvankelijk geraamde kosten van 1,1 miljoen euro beliepen uiteindelijk bijna het dubbele. Dat kwam mede door diverse tegenslagen, zoals het aangetaste beton van de Ellenbroeksbrug en een nadelige aanbesteding. De raad morde, maar ging uiteindelijk akkoord, mede omdat voor die twee miljoen niet alleen het Kroonplein, maar ook de oevers van het kanaal werden aangepakt. Nu zijn aanvullende maatregelen nodig, omdat veel inwoners het heringerichte plein als kaal, onveilig en ongezellig ervaren. Het huidige verbeterplan kost opnieuw 126.000 euro.

Vechtdal