Volledig scherm
De Kieftbrug werd vorig jaar plotseling afgesloten, nadat een inspectie grote gebreken aan de constructie aan het licht bracht. © Frank Uijlenbroek

Verrotte kanaalbruggen bij Gramsbergen gesloopt en vervangen

De sloop en nieuwbouw van de gebrekkige Kieftbrug en de Beltmansbrug over het Afwateringskanaal nabij Gramsbergen gaat zo'n 1,2 miljoen euro kosten. De twee  nieuwe oversteken moeten als het aan de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen ligt op uiterlijk 1 september gerealiseerd zijn. 

Landbouwverkeer dat nu moet omrijden kan dan weer de snelste route kiezen om naar de overkant van het water te kunnen. De twee bruggen nabij Gramsbergen werden vorig voorjaar na een inspectie onmiddellijk afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. De constructie bleek in beide gevallen in zo'n slechte staat te verkeren, dat oversteken niet langer verantwoordelijk was. Betonrot en verregaande verroesting van de bewapening waren de voornaamste redenen om de bruggen met borden en grote blokken af te sluiten. 

Financiële compensatie

Sluiting van de in 1958 gebouwde bruggen is erg lastig voor met name boeren die gronden aan weerszijden van het kanaal hebben. Met de boeren is direct gesproken over een tijdelijke brug, of over opstelling van de nabijgelegen Teunisbrug of Beenenbrug, of zelfs over een mogelijke verplaatsing van de Teunisbrug. Ook is er overlegd over financiële compensatie voor de extra kosten die boeren maakt vanwege het omrijden en het tijdverlies. 

Tijdelijke brug

Om het leed enigszins te verzachten besloot het waterschap als eigenaar van de bruggen in juni een noodbrug bij de Kieftbrug te plaatsen. Ook werd een tijdelijke weg aangelegd, om zo het omrijden tot een minimum te beperken. Waterschapsbestuurder Ria Broeze destijds: ,,Met de noodbrug en de tijdelijke weg over de dijk maken we een groot deel van de omgeving weer goed bereikbaar. Daarnaast wordt gewerkt aan een definitieve oplossing en de vervanging van beide bruggen.”

Eigendom

De noodbrug wordt straks vervangen voor een definitieve waterpassage. De gemeente Hardenberg zal de werkzaamheden uitvoeren, aangezien het waterschap het eigendom van de bruggen heeft overgedaan. Wel zal Vechtstromen de kosten van 1,2 miljoen euro volledig voor haar rekening nemen. De bruggen worden mits de gemeenteraad instemt met de plannen de komende maanden gesloopt en opnieuw gebouwd.  

Overleg

Waterschap en gemeente hebben sinds de plotselinge afsluiting van de belangrijke bruggen overleg met omwonenden, plaatselijke belangenverenigingen en agrariërs overlegd over de situatie. En over het ontwerp van de nieuwe bruggen. In november, meldt de gemeente, is tijdens een informatiebijeenkomst onder de betrokken partijen unaniem draagvlak verkregen voor de plannen en de uitgangspunten in het oplossen van het bruggenprobleem.

  1. Cultuurhistorisch Centrum Ommen krijgt nieuwbouw en moet ‘parel van het Vechtdal’ worden
    PREMIUM

    Cultuurhis­to­risch Centrum Ommen krijgt nieuwbouw en moet ‘parel van het Vechtdal’ worden

    De droom om één gezamenlijk onderkomen voor de geschiedenis en de streekcultuur van Ommen te realiseren komt steeds dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders hebben de plannen rond en aangeboden aan de gemeenteraad. Het gebouw bij de oude molen Den Oordt wordt platgegooid en eind volgend jaar moet er een nieuw gebouw komen voor het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO), de Historische Vereniging en het Toeristen Informatie Punt.

Vechtdal