Volledig scherm
Op de N348 tussen tussen Eefde en Gorssel gebeuren geregeld ongelukken. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben daarom besloten om op dat deel van de provinciale weg een totaal inhaalverbod in te stellen. ANWB-leden willen dat dergelijke verboden strenger gehandhaafd worden. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Automobilist eist veiliger wegen van provincie

ANWB-leden willen dat de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland meer werk maken van verkeersveiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Wielrijdersbond in de aanloop naar de verkiezingen heeft gehouden onder haar leden. 

De ANWB bevroeg in totaal 5500 leden over vier thema’s:  verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen, ruimte voor recreatie en toerisme. De Gelderse, Flevolandse en Overijsselse leden zijn in ruime meerderheid voor strengere handhaving, zo blijkt. In Flevoland geldt die roep met 60 procent zelfs groter dan in Gelderland. Dat is opmerkelijk, omdat in Flevoland verhoudingsgewijs de minste doden vallen op provinciale wegen. Gelderland is - op Noord-Brabant na - het dodelijkst. Een groot van de leden wil daarnaast dat fietspaden en wegen beter onderhouden  worden. Tenslotte is er een warm pleidooi voor uitbreiding van fietssnelwegen en openbaar vervoer. 

De ANWB vraagt de Provinciale Staten om in de besprekingen rondom het nieuwe coalitieakkoord rekening te houden met de uitkomsten van dit onderzoek. 

In samenwerking met indebuurt Randmeren

Veluwe