Volledig scherm
Het gebied in Putten Zuid waarvoor de nieuwe normen voor geur moeten gelden. © gemeente Putten

Grenzen aan geur voor woningbouw in Putten Zuid

PUTTEN - Om de ontwikkeling van woningbouw in Putten Zuid veilig te stellen, wil de gemeente regels vaststellen voor geur. Dit gebeurt met een verordening. Uitgangspunt is dat zowel agrarische bedrijven als bewoners van de toekomstige huizen er wel bij varen.

De boeren moeten met de geurregels uit de voeten kunnen en ook gezonde groeimogelijkheden houden. Daarnaast wordt gestreefd naar een acceptabel woonklimaat in de gemeente Putten, waarbij uitbreiding van de bebouwde kom in Putten Zuid mogelijk wordt.

Nieuwe norm
Om te voorkomen dat de geurbelasting in het gebied door ontwikkelingen binnen de veehouderijen gaat toenemen, willen burgemeester en wethouders een nieuwe norm hanteren. Het college wil in de verordening 7 OU per kubieke meter belasting op geurgevoelige objecten, zoals huizen, toestaan. Dit staat voor de hoeveelheid geureenheden per kubieke meter lucht. De huidige geurnorm in dit gebied is grotendeels het dubbele hiervan. Voor dieren waarvoor op grond van de milieuwetgeving vaste afstanden gelden, zoals melkvee en nertsen, worden de afstanden niet aangepast.

De geurverordening tast bestaande vergunningen niet aan, maar geldt voor nieuwe milieuaanvragen -en meldingen. De nieuwe geurnorm kan ook van invloed zijn als een agrarisch bedrijf in de directe omgeving van het gebied een nieuwe milieuaanvraag doet.

Het gebied waarom het gaat wordt begrensd door de Van Geenstraat, Roosendaalseweg, Hooiweg, Beitelweg en Nijkerkerstraat. Op maandag 20 februari wordt het voorstel van het college in de commissie ruimte besproken. Naar verwachting praat de gemeenteraad er in maart over. Daarna worden de stukken ter inzage gelegd en wordt er een informatiebijeenkomst gehouden.

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Veluwe