Het dijkwater wordt weggepompt, maar de Hattemse Zomerdijk staat nog steeds onder druk: ‘Spanning blijft’

Het wegpompen van het dijkwater aan de Hattemse Zomerdijk is vandaag begonnen. Een unicum: normaal laat het Waterschap Vallei en Veluwe bij een dergelijke hoge waterstand in de winter het water gewoon wegzakken. Maar om de zomerse gewassen te beschermen, moet het water zo snel mogelijk weg en dat kan alleen met de pomp.