Inspectie: personeel vleesverwerkers rond Harderwijk werkt onveilig, te lang en krijgt te weinig betaald

Uit een controle van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij vijf vleesverwerkers op de Veluwe blijkt dat deze bedrijven overtredingen maken op het gebied van veilig en eerlijk werken. Vier van de vijf bedrijven zijn de afgelopen jaren al beboet door de Inspectie. Volgens woordvoerder Paul Q van der Burg gaat het om bedrijven in en rond Harderwijk. Hij mag de namen niet prijsgeven.

Bij de controles werkten SZW-inspecteurs samen met het UWV en de Belastingdienst. ,,Uit risicoanalyses blijkt dat bij vleesverwerkende bedrijven geregeld sprake is van onveilig en oneerlijk werken. Bij het laatste gaat het in de praktijk om onderbetaling en te lang achtereen werken. Na eerdere controles bij vier van de vijf bedrijven op de Veluwe hadden we gehoopt dat hiervan geen sprake meer zou zijn, maar dat blijkt helaas wel het geval”, zegt Van der Burg.   De woordvoerder benadrukt dat deze misstanden zeer waarschijnlijk ook voorkomen bij vleesverwerkers in andere regio's. 

47 waarschuwingen

Vorige week zijn ten aanzien van de arbeidsomstandigheden verschillende overtredingen geconstateerd. De overtredingen varieerden van het niet dragen van de verplichte beschermende kleding in de vleessector tot het ontbreken van ‘afschermingen’ en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen. In totaal heeft de Inspectie  47 waarschuwingen voor onveilig werken gegeven. In vier gevallen moest een deel van de productie worden stilgelegd. Van der Burg zegt dat het onafhankelijke boetebureau van de Inspectie gaat bepalen of de bedrijven boetes krijgen.

Volledig scherm
Paul Q van der Burg © Inspectie SZW

Ondanks een goed georganiseerde branche, met een eigen risico-inventarisatie en -evaluatie, arbo-catalogus en aanvullende afspraken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, was het veiligheidsbewustzijn bij de gecontroleerde bedrijven volgens de Inspectie SZW niet erg groot. Ook op het terrein van eerlijk werken constateerde de Inspectie overtredingen. Bij de controles zijn medewerkers van 20 verschillende uitzendbureaus bevraagd. 

Onderbetaling

Bij een aanzienlijk deel van de uitzendbureaus vermoedt de Inspectie onderbetaling en waarschijnlijk ook onterechte inhoudingen op het loon. Bij een aantal vleesverwerkers was de urenregistratie onvoldoende. De Inspectie vermoedt dat de werknemers te lange werkdagen maken. In sommige gevallen was er sprake van nachtarbeid, terwijl dat niet bleek uit de arbeidstijdenregistraties.

Bij één vleesverwerker onttrok een werknemer zich aan de controle door snel te verdwijnen. De Inspectie denkt dat deze werknemer niet in Nederland mag werken. Het bedrijf is gesommeerd om gegevens van deze medewerker aan de Inspectie te overhandigen. De uitzendbureaus die personeel leverden aan de vijf vleesverwerkers kunnen de komende tijd controles verwachten op onderbetaling, de tewerkstelling van vreemdelingen en specifieke wetgeving gericht op uitzendbureaus.

In samenwerking met indebuurt Randmeren

Veluwe