Volledig scherm
In samenspraak met de bewoners broedt de gemeente Nunspeet op maatregelen die moeten bijdragen de chaos en verwarring te verminderen tijdens de wegwerkzaamheden aan de Harderwijkerweg. Fietsers moeten een veiligere doorgang krijgen. © Bram van de Biezen

Omleiding moet druk van de ketel halen tijdens wegwerkzaamheden in Hulshorst

Een omleiding, extra handhaving en eventueel eenrichtingsverkeer. Het zijn allemaal middelen om de chaos en verwarring in Hulshorst aan te pakken, zo lang er aan de Harderwijkerweg nog wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Sinds de werkzaamheden zijn begonnen gaan de Hulshorsters gebukt onder sluipverkeer over smalle wegen en er werd zelfs een meisje aangereden op het fietspad. Een plek waar auto's niet eens mogen komen. Toch gebeurt het, omdat het een verkorte route is om de doorgaande weg weer te kunnen vervolgen. 

Automobilist ontmoedigen

Na inspraak van de burgers, broedt de gemeente nu op twee mogelijke maatregelen. Dat kunnen rijplaten naast het fietspad zijn, zodat er kan worden uitgeweken als er toch een auto rijdt. Heel wenselijk is dat niet, want zo wordt het voor de automobilist  alleen maar aantrekkelijker om deze route te kiezen, terwijl dat verboden is. 

Een andere oplossing is het plaatsen van geleidebakens langs de rand van het fietspad. Roodwitte paaltjes op een voetsteun, die de automobilist moeten ontmoedigen. Voor de hulpdiensten kunnen de bakens makkelijk worden verplaatst. 

Omleiding geeft lucht

Een omleidingsroute aan de noordzijde van de Harderwijkerweg (dus aan de kant van het Veluwemeer) moet de druk van de ketel halen in het dorp. Hoewel verkeer al in een eerder stadium naar de A28 wordt gedirigeerd, leert de praktijk dat veel weggebruikers toch hun geluk beproeven in de dorpskern. Nu daar een omleiding is ingesteld, hoopt de gemeente dat de automobilisten niet meer massaal kiezen voor de smalle sluipwegen zoals Onder de Bos en het Molenpad. 

Molenpad is zorgenkindje

Die laatste weg behoort ook tot de zorgenkindjes.  Diverse ideeën passeerden de revue in het overleg met de bewoners. Geheel afsluiten van de weg werd genoemd, maar ook het aanbrengen van rijplaten, verkeerslichten plaatsen en eenrichtingsverkeer instellen. Een gehele afsluiting is voor de gemeente geen optie, omdat de bereikbaarheid dan onvoldoende is. 

Ook was er weinig enthousiasme voor de verkeerslichten. Die zijn gevoelig voor vernieling en de kans is groot dat mensen door rood rijden. Rijplaten - om de bermen te beschermen en de bereikbaarheid van de aanwonenden te verbeteren - en eenrichtingsverkeer worden wel verder onderzocht. De maatregelen zouden per fase van de wegwerkzaamheden kunnen wijzigen. Als dat allemaal niet voldoende werkt, worden tijdelijke verkeerslichten opnieuw overwogen. 

Pasjessysteem in overweging

Of een pasjessysteem voor de bewoners soelaas kan bieden, gaat de gemeente op korte termijn bekijken. In dat geval zouden de Hulshorsters een ontheffing krijgen, zodat zij niet aangewezen zijn op de omleidingsroute. 

Andere acties van de gemeente zijn gericht op het herstellen van gevaarlijke situaties door de kapotgereden bermen van de Varelseweg. Als de wegwerkers in december klaar zijn met hun klus, worden alle bermen bekeken en waar nodig  aangepakt. Tot slot zet Nunspeet in op extra handhaving en is de politie gevraagd de situatie in Hulshorst goed in de gaten te houden. 

Informatie via WhatsApp

Om de bewoners goed op de hoogte te houden van de werkzaamheden in hun dorp, informeert aannemer Van Gelder via WhatsApp over de voortgang en over alles waar de inwoners rekening mee moeten houden. Hiervoor kunnen de mensen zich aanmelden. Het nummer is ook beschikbaar voor vragen. 

In samenwerking met indebuurt Randmeren

Veluwe