Volledig scherm
Door de thuiszorg aan ouderen te verbeteren kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. © OZOverbindzorg

Ouderenzorg Veluwe straks via online platform

Om ervoor te zorgen dat ouderen in de regio Harderwijk zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen hebben Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg een intentieverklaring tot samenwerking getekend. 

Via een nieuw online platform, OZOverbindzorg, gaan de zorgverleners met elkaar in gesprek over de zorg voor de klant. De klant bepaalt wie toegang krijgt en wie niet.

Ziekenhuis St Jansdal en OZOverbindzorg willen samenwerken om de zorg voor thuiswonende ouderen op de Veluwe te verbeteren. Ze willen het welzijn van thuiswonende oudere cliënten optimaliseren door de communicatie tussen hulpverleners te verbeteren.

Team

Het aantal thuiswonende ouderen met een complexe zorgvraag neemt toe. Een goede samenwerking tussen de zorgverleners is daarom noodzakelijk. Vanuit het netwerk GezondVeluwe en huisartsencoöperatie Medicamus zijn in de regio Noordwest-Veluwe lokale, multidisciplinaire ouderenteams gevormd rondom de (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Deze teams bestaan primair uit: de huisarts, ouderenzorg, wijkverpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseur. Dit team kan zo nodig – met toestemming van de cliënt - uitgebreid worden met andere professionals, waaronder hulpverleners vanuit het ziekenhuis.

Platform

De intentie van de samenwerking is het verder stimuleren van het gebruik van OZOverbindzorg. Dit is een online platform. Betrokkenen rond een kwetsbare oudere staan digitaal in contact met elkaar. Via het systeem communiceren zij online met elkaar over de zorg. De cliënt bepaalt wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen.

Door deze vorm van communicatie is de situatie van cliënt voor alle betrokkenen in beeld, waardoor tijdige hulp, ondersteuning of bijsturing mogelijk is en problemen worden voorkomen.

Veluwe