Volledig scherm
Sluis in het Apeldoorns Kanaal bij Hattem © Erna Lammers

Pleidooi voor andere aanpak Apeldoorns Kanaal

HEERDE - De Stichting Apeldoorns Kanaal wil dat er onderzoek wordt gedaan naar een nieuw bestuurlijk model voor het Apeldoorns Kanaal. Het bestuur van de stichting, dat zich al jaren inzet voor de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal, schrijft dat in een brief aan Provinciale Staten van Gelderland. Volgende week wordt in Arnhem andermaal gesproken over dat heikele onderwerp.

Quote

De bestuurlijke setting is naar onze mening te complex

Jan Jansen

Doel van een nieuw model moet zijn om te komen tot 'een adequate aanpak die recht doet aan alle politieke-, bestuurlijke- en particuliere inspanningen en verantwoordelijkheden welke moeten leiden tot de gewenste ontwikkelingen van dit gebied'. 

Volgens bestuurslid Jan Jansen van de Stichting Apeldoorns Kanaal is een nieuw bestuursmodel hard nodig: "De bestuurlijke setting is naar onze mening te complex met veel betrokken partijen met verschillende visies en belangen. Er zijn alleen al tien verschillende overheden of bedrijven eigenaar van de verschillende (spoor)bruggen of sluizen, naast diverse particuliere organisaties en ondernemingen met een direct of indirect belang bij het Apeldoorns kanaal. Ieder voor zich zet zich in voor of heeft een deelbelang bij, maar is niet verantwoordelijk voor het geheel. En heeft geen of weinig invloed op de beslissingen van anderen en voelt zich niet of is niet eindverantwoordelijk voor het realiseren van een brede doelstelling of ambitie."

Geen voorkeur
Het bestuur spreekt bewust geen voorkeur uit. Ze vindt het bovendien logisch dat de vraag wordt neergelegd bij de provincie: "Provinciale staten van Gelderland is bij uitstek de aangewezen partij om deze gemeente- en regio-overstijgende ontwikkeling tot een Gelders succes te maken. Wij constateren dat er veel bestuurlijke gremia, zoals Provincie, gemeenten of het Waterschap al vele jaren betrokken zijn bij dit onderwerp met wisselend resultaat. Het is nu tijd dat de provinciale staten echt de leiding neemt en de regierol oppakt."

Veluwe