Volledig scherm
Lelystad Airport © Archief

Veluwse gemeenten weigeren om minister voorkeur te geven over laagvliegroute Lelystad Airport

UPDATEHet leek een goed plan. Laat zes gemeenten die getroffen worden door een laagvliegroute van Lelystad Airport meebeslissen over het verleggen van die route zodat er minder overlast voor bewoners ontstaat. Daarvan komt echter weinig terecht nu ze weigeren om überhaupt een voorkeur uit te spreken. ,,De negatieve effecten zijn te groot.”

Dat staat in een brief die woensdag door Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat is verstuurd.

Afspraak

Wat is er aan de hand? Een vertrekroute van Lelystad Airport loopt pal over het bewoonde gebied bij Wezep en relatief veel mensen zullen na de opening van de vakantieluchthaven overlast ervaren. Op initiatief van het ministerie hebben de vier Noord-Veluwse gemeenten samen met Zwolle, Kampen en Luchtverkeersleiding Nederland gekeken naar het optimaliseren van deze vertrekroute. Er werden naast de bestaande route ook drie alternatieven opgesteld, waarbij de vertrekroute werd verlegd richting Zwolle en Kampen. De afspraak was dat de zes gemeenten Van Nieuwenhuizen een voorkeursadvies zouden geven. Dat advies zou de minister overnemen.

Volledig scherm
De vier vertrekroutes van Lelystad Airport waaruit de Veluwse gemeenten konden kiezen. © Anke Arts

Weigering

Maar zover komt het niet, want de gemeenten weigeren een voorkeur uit te spreken. ‘Wij verwachten dat de negatieve effecten van de voorgenomen vliegroutes op ons gebied zodanig ernstig zijn dat het woon- en leefklimaat wezenlijk wordt aangetast’, schrijven de vier Veluwse gemeenten aan Van Nieuwenhuizen. Ze eisen dat er routes komen die voor minimale overlast zorgen. ‘Naar onze mening moet u ernaar streven om de vliegroutes zodanig neer te leggen dat overlast voor welk gebied of gemeente dan ook tot een minimum wordt beperkt. Dat houdt wat ons betreft in dat het vliegen op de voorgenomen hoogtes en het door stijgen boven bebouwd gebied in ieder geval niet aan de orde kan zijn.’

Wethouder Auke Schipper van Hattem spreekt van een 'ethisch dilemma'. ,,De route kon een beetje naar links of een beetje naar rechts, maar vervolgens kreeg je wel het ethische dilemma dat een verbetering voor de ene gemeente een verslechtering voor de andere betekent. Dat willen we niet. Het is nu aan de minister om in al haar wijsheid te beslissen. Wij zijn in ieder geval tegen deze laagvliegroutes.”

Quote

Ik heb wel begrip voor deze brief van de gemeenten, want die zitten met het dilemma: een betere oplossing voor de een is een slechtere oplossing voor de ander.

Eppo Bruins, Kamerlid ChristenUnie

Klimmen

Naast de vertrekroute zelf, maken de gemeenten zich óók grote zorgen over het door stijgen. Net voorbij Wezep zullen vertrekkende vliegtuigen van 1800 meter door klimmen naar grotere hoogte. Een opstijgend vliegtuig gebruikt vol motorvermogen en maakt daarom meer lawaai. Dit valt voor de Noord-Veluwe ‘erg negatief uit’. Op aandringen van de gemeenten is extra onderzoek verricht naar de gevolgen. Dat heeft de zorgen echter niet weggenomen. ‘Sterker nog, wij zijn zeer geschrokken van de negatieve effecten van het door stijgen voor de kernen Wapenveld en Heerde’, stellen de gemeenten. ‘Er komt een laagvliegroute en boven de Veluwe veroorzaakt het door stijgen veel meer geluid en extra uitlaatgassen.’

De vier Veluwse gemeenten willen dat Lelystad Airport past opent nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen. Maar, waarschuwen ze de minister: ‘U geeft ons tot op heden geen enkele garantie dat de laagvliegroute over ons gebied is verdwenen na de herziening van het luchtruim.’

Begrip

HoogoverWezep heeft begrip voor de opstelling van de gemeenten. Op Twitter laat de actiegroep weten: ‘De minister wilde de gemeenten laten “meepraten” over wat al snel een keuze bleek tussen de strop of de kogel. Hier bedankten ze gelukkig voor.’


Zwolle en Kampen waren ook bij het overleg betrokken. Hoewel deze gemeenten de brief niet hebben ondertekend, zijn ze het wel eens met de inhoud. Woordvoerder Sam Rademaker van de gemeente Zwolle: ,,Deze brief voegt niets toe aan de brief van 21 mei die wij met de Veluwse gemeenten aan het ministerie hebben gestuurd. Het standpunt van Zwolle en Kampen is nog steeds dat eerst het luchtruim moet worden herzien voordat Lelystad Airport wordt geopend.”

Kamerlid Eppo Bruins: ‘Zorgelijke ontwikkeling’

Het Ermelose ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins heeft begrip voor de weigerbrief van de gemeenten. ,,Een zorgelijke ontwikkeling, want in dit land proberen we er toch altijd uit te komen in gezamenlijk overleg”, vertelt Bruins. ,,Maar ik heb wel begrip voor deze brief van de gemeenten, want die zitten met het dilemma: een betere oplossing voor de een is een slechtere oplossing voor de ander. Om dan uit te stralen dat er draagvlak zou zijn voor een van de opties, zou geen recht doen aan de zorgen van de omwonenden over de laagvliegroutes boven de Noord-Veluwe.”

Volledig scherm
CU-Kamerlid Eppo Bruins uit Ermelo. © David van Dam

In samenwerking met indebuurt Randmeren

Veluwe