Volledig scherm
Albert de Bruin (rechts) vindt het groot onderhoud van de voetbalvelden een verantwoordelijkheid van de gemeente. Als hij dat voor SDC Putten voor elkaar krijgt, kan Teun van Bloemendaal (l) van Rood-Wit '58 daar ook voordeel uit halen. Peter Gerritsen (m) is een van de mannen van SDC Putten die meehelpt bij de kleine werkzaamheden op het sportcomplex. © Ruben Schipper

Voetbalclub SDC Putten blijft strijden voor subsidie onderhoud: 'we willen een veilig veld, geen jacuzzi’

Het is maar de vraag of de velden van voetbalvereniging SDC Putten over een paar maanden het benodigde groot onderhoud krijgen. Voorzitter Albert de Bruin vecht bij de gemeente Putten nog steeds om subsidie voor deze klus. ,,Het gaat om de veiligheid van de voetballers. Dat mag toch niet eens een discussie zijn?”. 

Het college van burgemeester en wethouders staat daar anders in. Het subsidieverzoek van de vereniging is van de hand gewezen, omdat er volgens de gemeente andere afspraken bestaan. Het subsidiebeleid is op de schop gegaan. Groot onderhoud wordt niet meer gefinancierd, maar verenigingen kunnen extra geld 'verdienen’ door maatschappelijke activiteiten te ontplooien. Bijvoorbeeld door de inzet van langdurig werklozen of sport voor gehandicapten. Op die manier kan de clubkas volgens de gemeente voldoende worden gespekt om noodzakelijke kosten te dekken. 

Compensatie-regeling

Deze regeling is vanaf 2017 ingegaan. Met de nodige weerstand en onduidelijkheid. Voor een meerderheid van de gemeenteraad reden genoeg om bij de begrotingsbehandeling later dat jaar een motie te steunen, die in een compensatieregeling voorzag. Om de verenigingen wat lucht te geven in hun zoektocht naar andere gelden. Clubs die door de nieuwe subsidie-opzet in 2017 en 2018 er op achteruit zouden gaan, moesten het verschil bijgelapt krijgen. En dat gebeurde ook.

Zo ontving SDC Putten in 2017 ruim 16.500 euro aan compensatie en over het jaar daarop bijna 18.000 euro. Over deze jaren ontving de club ook 10.000 euro aan subsidie voor maatschappelijke activiteiten. Hiermee kwam het totale saldo aan subsidie uit op vergelijkbare bedragen van de jaren daarvoor, waarin rond de 30.000 euro voor groot onderhoud werd ontvangen. 

'Groot onderhoud is niet op te hoesten’

Voor 2019 is er echter geen compensatieregeling meer en zitten de bestuursleden met de handen in het haar. Zonder groot onderhoud vreest Albert de Bruin voor een onveilig veld. ,,Ik heb nog geen enkele gemeente kunnen vinden die het groot onderhoud bij de vrijwilligers van een sportvereniging neerlegt. Als je heel goed zoekt, vind je er in Nederland misschien vijf. Maar blijkbaar vindt de gemeente Putten veiligheid niet belangrijk. Als vereniging is de kennis en de machinerie voor groot onderhoud gewoon niet op te hoesten zonder een forse contributieverhoging.”

De Bruin vindt dat de gemeente daarin verantwoordelijkheid moet nemen. ,,Veiligheid mag toch niet eens een discussie zijn? Het is niet zo dat we geld vragen voor een jacuzzi!” De voorzitter zegt er alles aan te doen om de gemeente toch nog over de brug te laten komen voor het groot onderhoud. ,,In eerste instantie vragen we voor 2019 om nogmaals de compensatieregeling toe te passen, maar voor de lange termijn willen we gewoon dat de gemeente het groot onderhoud op zich neemt. Hopelijk gaat dit via de politiek lukken. Maar anders willen we een Burgerinitiatief opstarten. Daar hebben we 23 handtekeningen voor nodig. Dat moet met 1250 leden geen enkel probleem zijn.  En anders neigen we naar een bodemprocedure bij de bestuursrechter, hoewel we dat liever niet willen.”

Gevecht om de centen

Naast de principekwestie om de gemeente Putten verantwoordelijk te maken voor het groot onderhoud van de voetbalvelden op het complex Putter Eng, vecht Albert de Bruin ook nog voor ruim 14.000 euro die SDC Putten volgens hem nog van de gemeente tegoed heeft.

,,Na zestien maanden is er eindelijk een besluit genomen op ons bezwaarschrift bij de bezwarencommissie. We waren het er niet mee eens dat we geen subsidie kregen van zo’n 30.000 euro voor het groot onderhoud in 2017. Dat bezwaar is gegrond verklaard. Over dat jaar hebben we uit de compensatieregeling wel ruim 16.500 euro gekregen. Maar dan blijft er nog dik 14.000 euro over om alsnog uit te keren.

In een brief aan SDC Putten laten burgemeester en wethouders weten er niets voor te voelen nog (extra) geld over te maken. Door het uitkeren van de compensatiegelden over 2017 en 2018 zou immers al voorzien kunnen worden in de kosten van het groot onderhoud.

Over de afhandeling van het bezwaarschrift had het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college. De beantwoording hiervan staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 maart. 

In samenwerking met indebuurt Randmeren

Veluwe