Show & Entertainment

Meer video's

Nieuw programma EO: Soep, sores en soelaas

15 maart 2021

Soep, sores en soelaas is het nieuwe programma van Bert van Leeuwen. Iedere week krijgen we een inkijkje in de levens van hulpverleners, vrijwilligers, bezoekers en cliënten van het Leger des Heils.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media