Premier Rutte legt krans bij Nationale Indië Herdenking

15 augustus 2022

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst leggen minister-president Rutte en staatssecretaris Van Ooijen namens de Rijksministerraad een krans bij het Indisch Monument. Ook andere autoriteiten en vertegenwoordigers van betrokken organisaties leggen een krans. Voorafgaand daaraan worden voordrachten gehouden. De ceremonie wordt afgesloten met een defilé langs het Indisch Monument.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media