Thekla Reuten en Elbert van Strien over thriller Marionette

4 oktober 2020

Over de film: Als de Amerikaanse kinderpsychiater Marianne Winter (Thekla Reuten) naar Schotland verhuist om een nieuw leven te beginnen, is een van haar nieuwe patiënten de geheimzinnige, tienjarige Manny (Elijah Wolf). Manny tekent traumatische gebeurtenissen en beweert dat hij haar toekomst kan sturen. Getroffen door de jongen ontwikkelt Marianne een obsessie waardoor ze grip op de realiteit verliest en zelfs vraagtekens zet bij de aard van het bestaan.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media