Het gaat naar verwachting niet lukken om met nieuwbouw het woningtekort in Nederland in te halen.
Volledig scherm
Het gaat naar verwachting niet lukken om met nieuwbouw het woningtekort in Nederland in te halen. © Shutterstock

Woningtekort blijft nog tot zeker 2030 groot probleem

De woningnood waar we momenteel in Nederland mee te kampen hebben blijft nog zeker tien jaar duren. In 2030 zijn er nog steeds 200.000 woningen te weinig. Met name in de Randstad blijft de situatie nijpend. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De onderzoekers namen de verwachte bevolkingsgroei, de vraag naar woningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad onder de loep. Op basis van die berekening kampt het merendeel van de regio’s in 2030 met een tekort. De verwachting is wel dat het uiteindelijk minder erg wordt  omdat er minder baby’s worden geboren.

Verschillen regio's

In Utrecht en Nijmegen zijn de problemen relatief het grootst. De bevolking groeit sterk, het woningaanbod blijft achter. In delen van Zeeland en Limburg wordt een overschot verwacht, net als in de regio Dordrecht. In onderstaande grafiek zijn de tekorten en overschotten in 2030 in relatieve zin te zien.

Hoewel in Amsterdam ontzettend veel wordt gebouwd, is daar over tien jaar in absolute zin het woningtekort het grootst met 42.000 huizen. In gebieden waar de bevolking krimpt - zoals de regio’s Middelburg, Maastricht en Emmen - zal het woningtekort zo goed als verdwenen zijn in 2030. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een overschot aan woningen. 

Het kabinet maakte in mei vorig jaar afspraken met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties. Die afspraken moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd. Dat aantal werd in 2018 met 66.000 nieuwe huizen benaderd, maar dit jaar lukt het niet en gezien de krimp in het aantal bouwvergunningen wordt het ook volgend jaar lastig.