Vooral de afvalstoffenheffing is duurder geworden in bepaalde gemeenten.
Volledig scherm
Vooral de afvalstoffenheffing is duurder geworden in bepaalde gemeenten. © ANP XTRA

Zoveel stijgen de woonbelastingen per gemeente dit jaar

interactieve kaartIn vrijwel alle gemeenten zijn huiseigenaren dit jaar meer kwijt aan gemeentelijke belastingen. Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stijgen de tarieven voor huishoudens met meerdere personen met gemiddeld 5,2 procent ten opzichte van 2019. 

Dat is meer dan vorig jaar. Volgens de vereniging kan de ‘lastenverzwaring sommige mensen flink raken in hun portemonnee’. In december bleek al hetzelfde uit een steekproef. Nu zijn de belastingverhogingen van alle gemeenten bekend. 

Gemeenten hebben vooral de afvalstoffenheffing omhoog gegooid. Ze betalen sinds vorig jaar ruim twee keer zoveel voor het storten en verbranden van een ton restafval. De Rijksoverheid hoopt dat hogere kosten ervoor zorgen dat er minder afval wordt verbrand en meer afval wordt gerecycled. Vooralsnog berekenen veel gemeenten de hogere kosten die ze maken volgens Eigen Huis door in de afvalstoffenheffing. Niet eerder stegen de kosten die huishoudens betalen voor het ophalen van het huisvuil dan ook zo hard als nu: gemiddeld 9,5 procent. 

Hoeveel geld dat is, ligt aan het verbruik per huishouden. Vaak wordt per zak, per kliko of per storting in een ondergrondse container betaald. In onderstaande interactieve grafiek wordt uitgegaan van gemiddeldes. 

Lokale belastingen

Vereniging Eigen Huis heeft de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing bij elkaar opgeteld om te komen tot de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. Omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven bepaalt, zijn de regionale verschillen fors. 

Zo kunnen huiseigenaren in de Brabantse gemeenten Laarbeek en Etten-Leur en in Oldebroek (Gelderland) dit jaar een flink hogere nota op de mat verwachten. De woonlasten stijgen daar met ongeveer een kwart, wat erop neerkomt dat zij zo’n 150 tot 220 euro meer moeten neertellen. Onder meer in Beesel (+44 procent) en Brummen (+38 procent) stijgt de ozb flink. In slechts 19 van de 355 gemeenten dalen dit jaar de woonlasten. Onder andere inwoners van Koggenland, Medemblik en Hoorn kunnen een aanzienlijke lastenverlichting tegemoet zien.

WOZ en ozb

De onroerendende zaakbelasting (ozb) wordt berekend aan de hand van de waarde van woningen (WOZ). Zo betalen eigenaren van duurdere huizen ook meer belasting. Toch wordt de ozb onafhankelijk van de WOZ-ontwikkeling bepaald. Het is dus niet zo dat stijgende huizenprijzen invloed hebben op de hoogte van de belastingen. De WOZ geldt slechts als verdeelsleutel. Gemeenten hebben er daarom geen enkel belang bij de waarde van woningen hoger of lager in te schatten dan ze daadwerkelijk zijn. Toch worden er wel fouten gemaakt. Gemeenten vragen inwoners daarom contact op te nemen als ze het niet eens zijn over de waardebepaling van de woning. Bij gegronde argumenten wordt de waarde en dus ook de daaraan gekoppelde belastingen aangepast.