Volledig scherm
Op dit vakantiepark bij Zeewolde wonen veel arbeidsmigranten. © Ruben Schipper

Koolmees wil dat arbeidsmigranten Zeewolde minder afhankelijk worden van uitzendbureaus

Minister Koolmees van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat arbeidsmigranten in Zeewolde minder afhankelijk worden van onder meer uitzendbureaus, dat blijkt uit de antwoorden die hij geeft op Kamervragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk.

Van Dijk wilde weten wat de minister gaat doen om een eind te maken aan ‘een vorm van moderne slavernij’ waaraan arbeidsmigranten in Zeewolde volgens de partij zijn onderworpen. De partij reageerde hiermee op berichten in deze krant over een Zwartboek, opgesteld door de FNV. Daarin staat dat de arbeidsmigranten slecht zijn gehuisvest en ‘te pas en te onpas’ enorme boetes krijgen opgelegd voor kleine zaken, zoals 250 euro voor een zoekgeraakte fietssleutel. Ook worden er flinke bedragen ingehouden van hun salaris voor vervoer- en schoonmaakkosten.

De minister laat weten in gesprek te gaan met de betrokken partijen om de te kijken hoe de afhankelijkheidsrelatie kan worden verminderd. ,,Het in combinatie aanbieden van werk en wonen door de werkgever is mogelijk. Het heeft als voordeel dat barrières voor (internationale) arbeidsmobiliteit verlaagd worden, zoals de onzekerheid van huisvesting en informatieonzekerheid over de lokale situatie of taalproblemen die in de weg staan aan het matchen van vraag en aanbod. Bij goed werkgeverschap heeft de package deal van wonen en werken voordelen voor de werkgever en de arbeidsmigrant. Er doen zich, zoals ook uit dit Zwartboek blijkt, ook onwenselijke situaties voor door deze afhankelijkheidsrelatie,’’ schrijft minister Koolmees.

Afmetingen

Koolmees gaat in op de signalen van slechte huisvesting die worden aangehaald in het Zwartboek en geeft aan wat er wettelijk is toegestaan. ,,Hoeveel arbeidsmigranten in een huisje mogen wonen is zowel afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) als van lokale regelgeving. Voor woningen met een SNF-keurmerk geldt in ieder geval dat er per persoon minimaal 10 m2 beschikbaar moet zijn. Qua slaapvertrek geldt voor een recreatieterrein minimaal 2,7 m2 per persoon. Het slaapvertrek kan dan maximaal door twee personen worden gebruikt. Het kan dus voorkomen dat een slaapvertrek wordt gedeeld. Het is daarbij aan de aanbieder van de huisvesting om in overleg te treden met de arbeidsmigranten over wie waar gehuisvest wordt en afspraken te maken over de mogelijkheid om waardevolle spullen veilig op te bergen en het respecteren van privacy bij controles,’’ schrijft de minister.

Over de ingehouden kosten schrijft Koolmees dat maximaal een kwart van het inkomen mag worden ingehouden. ,,Voor huisvesting die voldoet aan de kwaliteitseisen van SNF mag maximaal 25% worden ingehouden op het minimumloon waarbij rekening gehouden dient te worden met een deeltijdfactor.’’

Volledig scherm
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66). © ANP

Flevoland