Volledig scherm
De werkzaamheden voor de uitbreiding van Zeewolde in het zogenoemde Havenkwartier zijn al in volle gang. Voordat met het afgraven van de kleilaag kan worden begonnen, moet eerst duidelijk worden wat de gevolgen daarvan zijn. © archief/Ruben Schipper

Meer onderzoek naar gevolgen kleiafgraving Zeewolde nodig

Zeventig centimeter klei afgraven voor de woningbouw in het gebied Eilandenrijk in Zeewolde kan niet zomaar. De Raad van State wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgen voor een akkerbouwer naast dit gebied.

De Raad van State heeft dinsdag de ontgrondingsvergunning geschorst waarmee de gemeente Zeewolde aan de slag mocht van de provincie. De gemeente wil in het gebied, onderdeel van het Havenkwartier, 450 woningen bouwen. 

Kwelwater

De voorzieningenrechter heeft ingegrepen op verzoek van een akkerbouwer die ernaast zit. Die vreest voor kwelwater en verontreiniging van zijn akkers als de afgraving doorgaat. 

De rechter vindt dat er nog te veel onduidelijkheden zijn over de gevolgen van de kleiafgraving. Om die reden werd de vergunning geschorst.

De Raad van State wees in juni nog een schorsingsverzoek van het akkerbouwbedrijf af. De rechter ging er toen op basis van informatie van de gemeente en provincie van uit dat de ontgronding vrijwel geen schadelijke effecten zou hebben op de grondwaterhuishouding. 

Bodemdeskundige

De akkerbouwer schakelde vervolgens zelf een bronbemalingsbureau en een bodemdeskundige voor advies in en stapte opnieuw naar de Raad van State. 

Deze adviezen sporen niet met de informatie van de overheden, aldus de uitspraak. De rechter acht het ook van belang dat de klei die wordt afgegraven niet nodig is voor ophoging van het toekomstige woongebied Havenkwartier. 

De vergunning blijft geschorst totdat de Raad van State een einduitspraak heeft gedaan. Dat kan nog een half jaar duren.

Flevoland