Volledig scherm
Eigenaren hoeven geen rioolheffing te betalen. Foto ter illustratie. © anp

Toch geen rioolheffing voor eigenaren Horsterwold Zeewolde

De gemeente Zeewolde heeft jarenlang ten onrechte de kaveleigenaren van Buitenplaats Horsterwold aangeslagen voor rioolheffing. Dat zegt de rechtbank Gelderland in haar uitspraak over deze zaak. De gemeente gaat hiertegen niet meer in beroep en loopt hierdoor jaarlijks tienduizenden euro’s mis.

De uitspraak betekent goed nieuws voor de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Buitenplaats Horsterwold aan de Bosruiterweg, met in totaal 204 kavels. De eigenaren hebben naar eigen zeggen voor de jaren 2016 tot en met 2018 rioolheffing betaald, maar dat was dus onterecht.

,,Bij de aanleg van Buitenplaats Horsterwold in 2002 heeft de gemeente Zeewolde te kennen gegeven dat het afvalwater van de huizen niet kon worden geloosd op het gemeentelijke riool, maar direct naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie diende te worden verpompt”, licht het VvE-bestuur toe. Hierdoor zouden de woningen op het park Horsterwold niet worden aangeslagen voor rioolheffing. De VvE heeft op eigen kosten een leiding aangelegd voor de afvoer van dat afvalwater. De persleiding, waarop ook de vier kilometer lange riolering van het park is aangesloten, is ongeveer twee kilometer lang. De aanlegkosten bedroegen zo’n half miljoen euro.

Beroep

Met ingang van 2016 heeft de gemeente de eigenaren op het recreatiepark toch aangeslagen voor de rioolheffing. Tegen de aanslag van 2017 is uiteindelijk een beroep bij de rechtbank ingesteld. De vraag was vooral of de laatste 17 meter tot het rioolgemaal, waar een droogweerafvoer is ontdekt, eigendom van de gemeente is of dat dit bij het opstalrecht van het vakantiepark hoort. De rechtbank vindt dat het toebehoort aan de VvE en dat er dus geen water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Rioolheffing is dan ook niet toegestaan.

Ook als de 17 meter wél van de gemeente zou zijn, zou er geen rioolheffing mogen worden geheven volgens de rechter. Bovendien heeft de gemeente, nadat was ontdekt dat de leiding niet helemaal tot de zuiveringsinstallatie liep, de perceeleigenaren hierover niet geïnformeerd, maar direct een rioolaanslag opgestuurd. Door niet te informeren heeft de gemeente volgens de rechter in strijd gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van fair play. De rechter deed hier vast een uitspraak over, ter voorkoming van nieuwe zaken over dit onderwerp.

De gemeente Zeewolde laat weten de uitspraak van de rechter te respecteren en dus niet in beroep te gaan. ,,De kosten voor een verdere juridische procedure staan niet in verhouding tot de mogelijke opbrengst. Door de uitspraak ontvangt de gemeente jaarlijks 25.000 euro minder aan inkomsten. We beraden ons nog op de toekomst”, aldus een woordvoerder.

  1. Werkloosheid Flevoland licht omhoog door aflopende contracten

    Werkloos­heid Flevoland licht omhoog door aflopende contracten

    Eind vorige maand waren 6728 Flevolanders - 3 procent van de beroepsbevolking - afhankelijk van een werkloosheidsuitkering. Dat waren er wel wat meer dan eind december, maar aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de afgelopen twaalf maanden daalde het aantal uitkeringsgerechtigden met 14,2 procent. De daling van de werkloosheid in Flevoland gaat daarmee sneller dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het UWV.

Flevoland