Volledig scherm
© Thinkstock

Bewoners binnenstad Zutphen tegen horecavisie

Bewoners in de binnenstad van Zutphen hebben weinig vertrouwen in de nieuwe horecavisie die maandag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Dat is vreemd genoeg geheel in tegenspraak met wat VVD-wethouder Oege Bosch daarover zegt. 

Bosch claimde vorige week tijdens een persbijeenkomst dat binnenstadsbewoners helemaal zijn bijgedraaid en een positieve houding hebben ten aanzien van het nieuwe horecabeleid.

Enkele bewonersgroepen zegden vorig jaar hun vertrouwen op in de horecavisie omdat daarin volgens hen teveel ruimte is voor de belangen van horeca en te weinig voor die van omwonenden. De afgelopen tijd ontwikkelden adviseurs van Van Spronsen & Partners een nieuwe horecavisie waarin onder anderen horecabeleid en –profielen per gebied worden opgesteld. Met zo’n aanpak wordt per deelgebied bepaald welk soort horeca toegestaan is. Daarmee kan op de kwaliteit van het horeca-aanbod gestuurd worden en daarmee ook op de kwaliteit van de binnenstad, is de gedachte. Het bestaande horecabeleid dateerde uit 2002 en was volgens betrokkenen aan vernieuwing toe. Eigenlijk was het de bedoeling om de nieuwe visie al veel eerder vast te stellen, maar door het opzeggen van het vertrouwen door de binnenstadsbewoners vorig jaar liep het proces flinke vertraging op.

Vertrouwen

Navraag bij vertegenwoordigers van de omwonendengroepen levert op dat ze bijna een jaar na dato nog altijd op vrijwel hetzelfde standpunt staan. ,,Op grond van dit voorstel kunnen we er niet mee instemmen en daarover wordt ook ingesproken bij de forumvergadering”, kondigt Cor Witbraad van Platform Zaadmarkt Zutphen aan. Ook bewonersverenigingen IJsselcentrum en Oude Bornhof hebben weinig vertrouwen in de nieuwe visie. ,,We maken ons zorgen en missen een integrale benadering in combinatie met bijvoorbeeld evenementen”, stelt Petra van den Berg van IJsselcentrum. ,,Maak eerst de consequenties helder van de keuzes die gemaakt worden, vinden wij. Bewoners vertegenwoordigen net zo goed een economische waarde als de horeca.”

Een woordvoerder van wethouder Bosch meldt nu dat de VVD’er tijdens de persbijeenkomst doelde op het feit dat omwonenden sinds het opzeggen van het vertrouwen vorig jaar wel weer een keer zijn aangeschoven bij een bijeenkomst over de horecavisie. ,,Vorig jaar zijn ze aanvankelijk weggelopen van tafel en nu weer terug, dus dat is op zich al positief.” 

Zutphen