Volledig scherm
Park Bronsbergen in Zutphen wordt door de gemeente als een woonwijk gezien en niet als een vakantiebestedingsbedrijf, dat betekent dat huurders ook recht hebben op een huurtoeslag. © Jacobien De Krijger

Fiscus mocht huurtoeslag bewoners Bronsbergen niet intrekken

De Belastingdienst heeft ten onrechte de huurtoeslag stopgezet van een aantal bewoners van park Bronsbergen in Zutphen, oordeelt de Raad van State. De fiscus had in 2017 het standpunt ingenomen dat de woningen deel uitmaken van een vakantiebestedingsbedrijf, waardoor de Zutphenaren geen recht op huurtoeslag hadden. Door de Wet op de huurtoeslag, die in 2016 inging, hebben huurders van recreatiewoningen sinds begin 2018 namelijk niet langer recht op huurtoeslag.

Enkele bewoners van Bronsbergen voelden zich daardoor flink tekort gedaan en gingen samen met een groep andere permanente bewoners van recreatieparken in beroep. De Zutphenaren verdedigden zich door te verwijzen naar het in 2013 door de gemeente Zutphen ingezette gedoogbeleid voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Ook werd een e-mailwisseling met een ambtenaar van de gemeente Zutphen ingebracht. Daarin werd vermeld dat de gemeente Zutphen Bronsbergen niet meer als recreatiepark, maar als een gewone woonbuurt ziet en dat de reden daarvoor is dat het grootste deel van de bewoners permanent op Bronsbergen woont. Ook meldde de ambtenaar dat het college van burgemeesters en wethouders eind 2018 heeft besloten de gedoogconstructie met vijf jaar te verlengen en na afloop van die periode een woonbestemming aan de woningen op Bronsbergen hoopt te kunnen toekennen.

De Raad van State vindt dat de bewoners van Bronsbergen voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat hun woningen geen deel uitmaken van een vakantiebestedingsbedrijf. Het enkele feit dat op Bronsbergen nog een aantal woningen voor recreatief verblijf te huur wordt aangeboden, maakt naar het oordeel van het hoogste rechtsorgaan niet dat de Zutphenaren van de aanspraak op huurtoeslag moeten worden uitgesloten.

Zutphen