Volledig scherm
© Thinkstock

Interpellatiedebat over bomenkap N346 in Zutphen

ZUTPHEN - De fracties van de Stadspartij, Bewust ZW en coalitiepartij GroenLinks vragen een interpellatiedebat aan over bomenkap langs de N346 en meer specifiek over de rol die wethouder Pennings daarbij heeft gespeeld.

De partijen zijn niet blij met de manier waarop er door het gemeentebestuur is omgegaan met een provinciaal plan om bomen te kappen langs de N346. Het college stemde enige tijd geleden in met de kap van 16 bomen. De partijen zijn daar onaangenaam door verrast, aangezien er een aangehouden motie en een toezegging van wethouder Pennings lagen om de provincie de noodzakelijkheid van de kap te laten toelichten aan de gemeenteraad. Daar bestonden namelijk flinke twijfels over.

Toelichting
Die toelichting aan de raad is er nooit gekomen en de partijen spraken in onlangs gestelde schriftelijke vragen uit dat dat komt doordat wethouder Pennings niet op de hoogte is geweest van het verlenen van toestemming voor de kap. De gemeente ontkent dat en wijst er bovendien op dat de motie betrekking had op een afgeblazen plan van vorig jaar om 200 bomen te kappen. Voor dat plan kwam deze zomer een afgeslankt plan in de plaats.

In totaal gaat het nu om 41 bomen. Wethouder Pennings geeft bovendien aan dat er in de geest van de motie is gehandeld doordat er tussen gemeente en provincie overleg is geweest en het huidige plan voorziet in de kap van aanzienlijk minder bomen dan waar vorig jaar sprake van was.

Nalatigheid
Fractievoorzitter Dorien Bogerd van de Stadspartij blijft er echter bij dat het college ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de motie. "In mijn ogen is er sprake van ernstige nalatigheid.De wethouder lijkt totaal niet op de hoogte van wat er gebeurt terwijl de raad nota bene wacht op een antwoord. In de antwoorden op onze schriftelijke vragen ontbreekt het aan enig verantwoordelijkheidsgevoel.'' De drie partijen willen daarom nu maandavond een interpellatiedebat over het onderwerp. Dat is een zwaar middel dat door de raad ingezet kan worden om opheldering te krijgen.

Zutphen