Volledig scherm
Zwembad IJsselslag in Zutphen is nog steeds gesloten voor onderzoek na gezondheidsklachten. © PVG

Kentering bij IJsselslag, maar voorlopig nog tekorten

Onder het eind vorig jaar aangestelde interim-bestuur is zwembad De IJsselslag in Zutphen in rustiger vaarwater beland en komt de organisatie steeds meer op orde. Dat was één van de belangrijkste boodschappen die wethouder Laura Werger maandagavond had voor het Zutphense raadsforum. Ook de verhouding tussen het zwembadbestuur en hoofdhuurder De IJsselmeeuwen lijkt te zijn verbeterd.

Wel zijn er nog altijd tekorten op de begroting en dat zal ook in 2019 nog niet opgelost zijn. De gemeenteraad wordt later deze maand gevraagd om 144.000 euro uit te trekken voor tekorten over de jaren 2016 en 2017 bij de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ), dat IJsselslag exploiteert. Die tekorten worden onder andere veroorzaakt door achterblijvende inkomsten van bezoekers, relatief hoge personeelslasten en langdurige ziekte van personeelsleden. Het totale tekort over die jaren is groter, want ook eind vorig jaar werd al extra geld uitgetrokken.

Exploiteren

De verwachting is bovendien dat het tekort dit jaar op ongeveer 250.000 euro uit zal komen, in 2019 wordt vooralsnog rekening gehouden met een tekort op de begroting van 192.000 euro. ,,Het exploiteren van een zwembad is vaak niet winstgevend en er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd”, verklaarde Werger maandag. De Zutphense wethouder doelt daarmee onder andere op de financiële en bestuurlijke problemen die zich vanaf de ingebruikname in 2015 voordeden. 

Ook raakte het bestuur van SSAZ verwikkeld in een flink uit de hand gelopen conflict met zwem- en waterpolovereniging De IJsselmeeuwen. ,,Maar het interim-bestuur is succesvol in het normaliseren van de verhoudingen en de exploitatie wordt op een wat adequatere manier ter hand genomen”, ziet Werger. Volgens het college is er dan ook sprake van een duidelijke kentering bij het zwembad, ook in financieel opzicht.

De financiële tekorten zijn gelukkig ook een stuk lager dan bij het oude Graaf Ottobad, is de teneur bij veel partijen. Al zou er realistischer begroot moeten worden, volgens Nils Müller. De SP-fractievoorzitter spreekt over schijnbegrotingen, vanwege de volgens hem in het verleden te optimistisch geraamde inkomsten. Ook is er irritatie over het feit dat het zo lang duurde voor alle cijfers op tafel kwamen. Werger: ,,Dat vind ik ook frustrerend, maar het interim-bestuur kwam onder elke steen iets tegen dat ze niet hadden verwacht.”

Zutphen