Volledig scherm
© Thinkstock

Miljoenen voor investeringen in Zutphen

ZUTPHEN - Zutphen wil jaarlijks 2,1 miljoen euro vrijmaken voor de versterking van de binnenstad, het woonklimaat en de lokale economie.

De extra investeringen in de lokale economie zijn vastgelegd in de de Strategische Agenda 2017-2020, oftewel de begroting. Het college stelt de raad voor om jaarlijks 2,1 miljoen euro vrij te maken voor nieuwe investeringen in de binnenstad, het woonklimaat en de lokale economie. Het extra geld moet ertoe leiden dat er meer mensen aan het werk komen en het ondernemersklimaat wordt gestimuleerd en versterkt. Ook gaat de gemeente samen met de zorgsector in Zutphen op zoek naar kansen op het gebied van zorg, werk en ondernemerschap.

Voor het bedrag dat bedoeld is voor de sociaal-economische versterking van Zutphen is nog geen volledige dekking gevonden. Voor bijna een miljoen euro per jaar is dat al wel het geval, de rest wordt voorlopig voorgeschoten uit de algemene reserve. In de loop van volgend jaar hoopt het college alsnog de benodigde financiële middelen te kunnen vinden met behulp van bezuinigingen 'in het sociale en fysieke domein.'

Zutphen