Volledig scherm
Foto Zutphens Persbureau

Monumentaal Zutphen kraakt

ZUTPHEN - Het plan van het kabinet om 25 miljoen euro te bezuinigen op monumenten heeft de gemeente Zutphen onaangenaam verrast. Het afschaffen van de mogelijkheid voor particulieren om onderhoud van rijksmonumenten fiscaal af te trekken, raakt honderden monumentenbezitters in de Hanzestad.

Carry Abbenhues, waarnemend burgemeester van Zutphen, zegt dat de bezuinigingsplannen 'volop aandacht' hebben. "Vooral voor onze binnenstad met haar hoge monumentdichtheid kan dit grote gevolgen hebben. Als de staat van de panden achteruitgaat, maakt dat de stad minder aantrekkelijk. We gaan ons hier dus tegen verzetten. Over de manier waarop, moeten we ons nog beraden."

Zutphen telt bijna 1.000 monumenten, waarvan zo'n 450 rijksmonumenten. Het merendeel van deze panden wordt bewoond door particulieren. Zij kunnen, afhankelijk van hun inkomen, tot 80 procent van de onderhoudskosten fiscaal aftrekken. Dat is zo geregeld, omdat het onderhoud van een rijksmonument vanwege beperkende regels en verplicht maatwerk doorgaans een stuk duurder is dan van een regulier woonhuis. Eigenaren van monumenten moeten dit onderhoud straks grotendeels zelf gaan betalen, omdat de regeling verdwijnt.

Er zijn meer organisaties die bezorgd zijn over de plannen van minister Jet Bussemaker van Cultuur. Het Wijnhuisfonds, één van de oudste restaurerende instellingen van Nederland, vreest voor verkrotting en verval van het historische centrum van Zutphen. "Dit plan maakt het voor veel eigenaren van monumenten moeilijk om hun panden te onderhouden", zegt bestuurslid Marieke Schriks. "Het gevolg is oplopend achterstallig onderhoud en in brede zin verval van de binnenstad. Voor Zutphen is dat zorgelijk."

Zutphen