Volledig scherm
De al bestaande windmolens op bedrijventerrein de Mars gezien vanaf de Mettreyweg. Deze windmolens zijn 120 meter hoog. De nieuwe windmolens worden tussen de 170 en 185 meter hoog. © Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

Omwonenden drie nieuwe windmolens bij Zutphen akkoord met vergoeding voor overlast

Omwonenden van de toekomstige windmolens tussen Zutphen en Eefde delen mee in de winst van de windturbines. 55 huishoudens ontvangen naar verwachting tussen de 75 en 2500 euro per jaar als vergoeding voor de overlast.

Directe omwonenden, de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven krijgen elk jaar een vergoeding voor de overlast van de drie nog te bouwen windmolens langs het Twentekanaal. Betrokken partijen zijn het er in hoofdlijnen over eens geworden dat IJsselwind, een samenwerking van vier lokale burger-energiecoöperaties uit Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst,  twintig procent van de winst deelt met de omgeving. Ruim tweederde van deze vergoeding wordt gedeeld met 55 directe omwonenden. Daarnaast delen de Dorpsraad Eefde en de wijkteams Noordveen en Noorderhaven mee in de winst.

60.000 euro

Uit recente berekening blijkt dat dat er jaarlijks een bedrag van ongeveer 60.000 euro beschikbaar komt voor de omwonenden en dorpsraden. Individuele inwoners binnen een straal van 800 meter rond de windturbines komen in aanmerking voor de vergoeding. Het gaat in totaal om 55 huishoudens. Grofweg gezien valt deze 800 meter samen met de grens van de bebouwde kom in Eefde. Met name in bewoners in het buitengebied zullen namelijk de gevolgen van de drie windmolens ervaren. Het gaat hierbij om overlast van slagschaduw, geluid en licht. Na 800 meter zijn de windmolens niet meer hoorbaar.

Het geld dat beschikbaar is voor omliggende huishoudens wordt verdeelt met een verdeelsleutel, waarover inhoudelijk nog gesproken moet worden. Hoe dichter iemand bij de windmolens woont hoe hoger de vergoeding. Met de eerdere berekening varieert de hoogte van de vergoeding tussen de 75 en 2500 euro per huishouden per jaar.

Gesprekken

De afspraken over de vergoeding zijn het resultaat van gesprekken van een bewonersplatform en omgevingsadviesraad. De raad bestaat uit het bewonersplatform Eefde-West, de stichting Eefde Tegenwind, Dorpsraad Eefde, de wijkteams Noordveen en Noorderhaven, de gemeenten Zutphen en Lochem en de initiatiefnemers IJsselwind en waterschap Rijn & IJssel. Het bewonersplatform en de raad zijn speciaal voor het windmolensplan opgericht. Beide werden ondersteund door Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.

De komende maanden wordt met de direct omwonenden gesproken over de hoofdlijnen van de regeling. Op basis daarvan worden de details van de vergoedingen voor omwonenden en dorpsraden verder uitgewerkt met het Bewonersplatform en de Omgevingsadviesraad. De besturen van het Waterschap en IJsselwind stellen de regeling uiteindelijk vast.

Zutphen