Martijn Droog, eigenaar van Noten & Zo is de nieuwe voorzitter van het binnenstadsplatform Zutphen, belangenbehartiger van Zutphense ondernemers.
Volledig scherm
Martijn Droog, eigenaar van Noten & Zo is de nieuwe voorzitter van het binnenstadsplatform Zutphen, belangenbehartiger van Zutphense ondernemers. © Arjan Gotink

Ondernemers Zutphen: stop met Poort van Zuid

De ondernemers in de binnenstad van Zutphen zeggen hun vertrouwen op in het project Poort van Zuid. Het Binnenstadsplatform Zutphen wil dat de gemeente stopt met het in 2016 ingezette plan. Met Poort van Zuid is het de bedoeling om de zuidelijke toegang tot het centrum bij ‘s Gravenhof, Vispoortplein, Vispoortgracht en Houtwal te verbeteren. Het meest in het oog springende onderdeel daarvan is het autoluw maken van ’s Gravenhof, zodat dat eeuwenoude plein kan worden omgeturnd tot culturele en cultuurhistorische ontmoetingsplek van de stad.

De gemeente Zutphen moet momenteel echter flink bezuinigen en ook de provincie Gelderland heeft eerder beloofde financiële bijdragen aan Poort van Zuid ingetrokken, bleek vorig jaar. ,,We zijn bang dat het zo een half plan wordt. Er is gewoon geen volwaardig alternatief voor de parkeerplaatsen die op ’s Gravenhof verdwijnen”, zegt de nieuwe voorzitter van het binnenstadsplatform Martijn Droog. ,,Bovendien is er geen geld en zien we niet zo goed voor welk probleem deze plannen een oplossing zijn. Tegelijk zijn de afgelopen jaren wél andere zwakke plekken ontstaan in het centrum, zoals het stationsgebied, de Polsbroekpassage en ook de Schupstoel.”

De ondernemers in de binnenstad pleiten er daarom nu voor om Poort van Zuid in elk geval de komende jaren in de ijskast te zetten en in de tussentijd het weinige geld dat er is in te zetten voor verbetering van die probleemgebieden. Droog: ,,Dat kan met veel minder geld en moeite. We vinden het belangrijk om ook in tijden van crisis te blijven investeren, maar de aanpak van ’s Gravenhof heeft geen urgentie. Het is wat ons betreft een kwestie van ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. Dit moeten we gewoon niet willen.”

Steun ingetrokken

De binnenstadsondernemers hebben wethouder Annelies de Jonge onlangs op de hoogte gebracht van het intrekken van hun steun aan Poort van Zuid. ,,En ik heb begrijp ze eigenlijk wel”, zegt De Jonge. ,,Het gaat in het stationsgebied en de Polsbroekpassage niet goed. En de ondernemers zeggen: kijk nou in deze tijd eerst naar het laaghangend fruit. Daar hebben ze gelijk in.” De wethouder proefde naar eigen zeggen onlangs tijdens een bijeenkomst over het plan al teleurstelling over het door de gemeente geboden alternatief voor de parkeerplaatsen die op ’s Gravenhof moeten verdwijnen, bij het voormalige ROC-gebouw aan de Vispoortgracht.

Groot dilemma

,,Tegelijkertijd stelt dit mij voor een groot dilemma”, schetst De Jonge. ,,Want verbetering van het vestigingsklimaat in Zutphen door het aantrekkelijker maken van de binnenstad is wel een belangrijk speerpunt.” Daarin investeren blijft ook in deze tijd belangrijk, vindt de wethouder. ,,Daarom wil ik met dit signaal van de ondernemers nu eerst terug naar de gemeenteraad om te praten over andere prioriteiten in de gemeentelijke investeringen.” Een autoluwe binnenstad met goede parkeervoorzieningen aan de randen van het centrum blijft wat De Jonge betreft wel het doel. ,,Dat hebben we nog maar kortgeleden als uitgangspunt afgesproken in de mobiliteitsvisie voor de binnenstad. Tegelijkertijd moeten we ook niet voor dingen blijven gaan als andere partijen er niets in zien.”

Zutphen