Volledig scherm
Het idee achter kunstmestvrij boeren is dat de mineralen die vrijkomen bij slib- en mestverwerking worden gebruikt, in plaats van kunstmest. © rv

Op weg naar kunstmestvrije Achterhoek

De Achterhoek moet de eerste regio worden waar boeren zonder kunstmest kunnen. Inmiddels hebben zich tien boeren gemeld voor deze proef, die inmiddels groen licht heeft gekregen van de Europese Unie. Onder meer slibverwerkingsbedrijf GMB in Zutphen is er bij betrokken.

Het idee achter kunstmestvrij boeren is dat de mineralen die vrijkomen bij slib- en mestverwerking worden gebruikt, in plaats van kunstmest. Voor het initiatief om op die manier een sluitende kringloop te maken, was toestemming nodig van de Europese Unie omdat boeren gehouden zijn aan de geldende meststoffenwet en nitraat-richtlijn. Die leggen de hoeveelheid mest vast die er op het land mag worden uitgereden.

Zutphen

,,Ons doel is om de extra voedingsstoffen die nodig zijn, uit de regionale meststroom te halen'', verklaart projectleider Kees Kroes van LTO Noord. ,,Dan voorkom je dat overtollige mest wordt afgevoerd en gelijktijdig kunstmest naar de regio moet worden gehaald.''

Voor de pilot Achterhoek Kunstmestvrij werkt LTO Noord in eerste aanleg samen met slibverwerkingsbedrijf GMB in Zutphen en mestverwerker Groot Zevert in Beltrum. GMB in Zutphen verwerkt slib van zuiveringsinstallaties, de menselijke mest. Daaruit worden stikstof en zwavel gewonnen. ,,Je hebt dan twee halfproducten, die je kunt mixen in de juiste verhouding om precies aan het land toe te kunnen voegen", legt projectleider Kroes uit. In Beltrum wordt met vergisting groen gas gewonnen uit dierlijke mest en reststromen.

Belangstelling

Er zijn inmiddels tien Achterhoekse bedrijven geselecteerd om de pilot mee te beginnen. De belangstelling om mee te doen, is volgens Kroes groot. Bij de deelnemende boeren wordt eerst de nulsituatie gemeten. Uiteindelijk kunnen maximaal 150 boeren meedoen aan deze pilot, die doorloopt tot 2021.

Zutphen