Volledig scherm
Het Vispoortplein in Zutphen. © Google Streetview

Parkeergarage Vispoortplein nader onderzocht

Grootschalig parkeren op of onder het Vispoortplein zou volgens het college in Zutphen nader onderzocht moeten worden. 

Daarbij wordt de technische en financiële haalbaarheid van zowel ondergronds parkeren bij het voormalige ROC-gebouw als onder de Vispoortgracht bekeken. Ook andere onderdelen van het omvangrijke miljoenenproject Poort van Zuid behoeven nader onderzoek, vindt het college. De gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd daarvoor 200.000 euro uit te trekken. Met Poort van Zuid is het de bedoeling om de zuidwestelijke entree van het centrum te verbeteren en ’s Gravenhof in te richten als autoluwe ontmoetingsplek.

Fors duurder

Duidelijk is al wel dat een ondergrondse parkeergarage fors duurder is dan bovengronds parkeren. De aanleg van een voetgangersbrug over de Vispoortgracht om het bovengrondse parkeren op de Houtwal te stimuleren werd door het college lange tijd ook als goede optie gezien. Met het huidige voorstel lijkt die, door omwonenden fel bestreden, brug voorlopig van de baan. De provincie zou daar financieel aan bijdragen. Mogelijk vraagt de gemeente de provincie of dat geld anders ingezet mag worden. Bij het Vispoortplein wordt bovengronds parkeren niet wenselijk geacht vanwege het aanzicht daarvan op die plek.

Aanpassing route

Het college wil ook onderzoek laten uitvoeren naar een aantal andere ingrepen in de infrastructuur in het gebied. Zo zou de verkeersroute van Houtwal naar IJsselkade moeten worden aangepast en doorgaand verkeer op de IJsselkade zelf moeten worden ontmoedigd. De straat die momenteel opnieuw wordt ingericht zou dan meer een verblijfsfunctie gaan vervullen. Op de Houtwal wordt gedacht aan de aanleg van een gescheiden fietspad, voetgangers zouden daar dichter langs de Vispoortgracht kunnen lopen. Er wordt ook onderzocht hoe het autoverkeer vertraagd kan worden bij de aansluiting van de Houtwal met ’s Gravenhof en IJsselkade. 

Nieuwe inrichting

De Martinetsingel kan met de komst van een grootschalige parkeervoorziening bij het Vispoortplein ook opnieuw worden ingericht, denkt het college. Daarbij ontstaat ruimte om de weg groener in te richten, een deel van de parkeerplaatsen verdwijnt daar wellicht.

Herstel van de historische vestingwerken en versterking van het groen en de historische watergangen maken ook onderdeel uit van het onderzoek. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft inmiddels een bijdrage toegezegd aan onderzoek naar onder anderen herstel van de historische vestingwerken.

Zutphen