Volledig scherm
Volgens de patiënte zelf hebben de psychiater en de verpleegkundige met hun handelen het gezin hulp ontzegd, 'juist op het moment waarop die het hardst nodig was'. © ANP XTRA

Psychiater GGNet in Zutphen op de vingers getikt

ZUTPHEN/RUURLO - Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft in een beroepszaak een psychiater die werkzaam is bij GGNet in Zutphen een berisping opgelegd.

De man zou een behandelingstraject van een patiënte eenzijdig hebben stopgezet. Bovendien zou hij haar diagnose op onderdelen hebben afgezwakt en aangepast, zonder dat hier een diagnostisch gesprek aan vooraf ging.

Laakbaar
De psychiater was eerder voor dezelfde feiten door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle op de vingers getikt. Hij ging hierna in beroep, waarna het centraal tuchtcollege zich over de kwestie heeft gebogen. Die heeft besloten de eerder opgelegde berisping te handhaven. Het handelen van de psychiater wordt als 'laakbaar' en onzorgvuldig beschreven. Een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige heeft in dezelfde zaak een officiële waarschuwing gekregen. Haar eerdere berisping is vernietigd.

Wegbezuinigd
De patiënte die de kwestie aanhangig maakte - het gaat om een vrouw die woonachtig is in Ruurlo - was al jaren in behandeling bij GGNet toen zij in 2012 voor het eerst kennismaakte met de betreffende psychiater. Hij was toen benoemd tot nieuw afdelingshoofd van de polikliniek van de ggz-instelling in Zutphen.

Tijdens het kennismakingsgesprek kreeg zij van de arts te horen dat haar behandelingsovereenkomst zou worden beëindigd. Eén van de redenen die hieraan ten grondslag zou hebben gelegen, waren bezuinigingen binnen de instelling.

Ontzegd
Volgens de vrouw zelf hebben de psychiater en de verpleegkundige met hun handelen het gezin hulp ontzegd, 'juist op het moment waarop die het hardst nodig was'. Zij stelt dat zij en haar gezin hier flink onder hebben geleden: "We zijn - praktisch gesteld - de deur uitgewerkt, terwijl we overduidelijk hulp nodig hadden."

Volgens een woordvoerder van GGNet hebben de uitspraken van het tuchtcollege geen verdere gevolgen voor de twee medewerkers. "Beide medewerkers zijn gewaardeerde collega’s die al langere tijd aan GGNet verbonden zijn en een goede staat van dienst hebben. Uiteraard hebben we in een eerder stadium opnieuw desbetreffende procedures met elkaar besproken en aangescherpt waar nodig", aldus de zegsvrouw.

Juridisch
Nu het tuchtcollege uitspraak heeft gedaan, overweegt het gezin uit Ruurlo ook juridische stappen. Er wordt gedacht aan een civiele procedure om de geleden immateriële schade vergoed te krijgen.

Zutphen