Volledig scherm
Het Plein is gevestigd aan de Henri Dunantweg in Zutphen. © Ronny te Wechel

Sociale dienst Het Plein houdt op te bestaan

Zutphen en Lochem trekken de stekker uit sociale dienst Het Plein. De colleges van beide gemeenten hebben het algemeen bestuur van Het Plein gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor de beëindiging van de gezamenlijke voorziening aan de Henri Dunantweg in Zutphen. 

Het streven is om per 1 januari 2019 lokaal aan de slag te gaan met taken op het gebied van werk en inkomen. Als alles meezit kan daar komend voorjaar een definitief besluit over worden genomen.

Zutphen besloot onlangs al om een eigen Zutphens Werkbedrijf op te richten waarin het de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Participatiewet (PW) en een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Andere gemeenten kunnen eventueel dienstverlening bij het lokale Zutphense werkbedrijf inkopen. 

Met het werkbedrijf hoopt Zutphen directer te kunnen sturen op het aan het werk krijgen en houden van mensen, zowel betaald als onbetaald. Lochem moet nog beslissen over de uitvoering van haar wettelijke taken.

Zutphen