Volledig scherm
De gevonden munten in Zutphen. © Eigen foto

Uitzonderlijke muntvondst bij Walburgiskerk in Zutphen

Tijdens archeologisch onderzoek in de Sint Walburgiskerk in Zutphen is een grote hoeveelheid unieke munten opgegraven uit de periode 1400-1830. Het gaat om ruim 250 munten, waarvan er ruim 150 zilveren exemplaren dateren uit de periode 1450-1550.

 ,,Een historische vondst”, laat stadsarcheoloog Michel Groothedde enthousiast weten. ,,Nog nooit hebben we zo’n grote hoeveelheid munten uit die tijd opgegraven.”

Munten worden vaker gevonden, maar dan gaat het om verloren collectemunten uit een veel latere periode. De piekgaaf gevonden munten zijn hoogstwaarschijnlijk door de Walburgiskerk zelf geslagen als zogenaamd ‘armengeld’. 

Zelf geld slaan

De kerk had rond 1500 het recht kleingeld te slaan, met name voor ritueel gebruik, zodat ook arme inwoners aan de rituelen konden deelnemen. Armen konden door de uitgifte van armengeld, kleine munten, ook beschikken over geld dat dan weer gedoneerd kon worden aan het gilde waaraan ze verbonden waren. De kerk zelf voorzag dus in die behoefte aan kleingeld.

Groothedde verwacht dat de historische vondst slechts het topje van de ijsberg is. ,,We hebben op dit moment alleen nog maar aan de oppervlakte gegraven. Alleen daar al zijn deze munten gevonden. Moet je nagaan als we verder de diepte ingaan.”

Zutphen