Volledig scherm
Het pand aan de Deventerweg in Zutphen. © Google Streetview

Verslavingskliniek Narconon weg uit Zutphen

De aan Scientology gelieerde verslavingsinstelling Narconon Nederland is vertrokken uit Zutphen, waar het enkele decennia aan de Deventerweg was gevestigd. Narconon Nederland heeft plannen voor een nieuwe verslavingskliniek op een andere plek in Nederland, meldt een woordvoerder.

De pandeigenaar waar Narconon van huurde heeft de monumentale Zutphense Jugenstilvilla De Witte Toren in de verkoop gezet. Het pand werd enkele jaren geleden aan de buitenkant nog flink gerenoveerd, maar is van binnen compleet uitgewoond.

Omstreden

Narconon is een omstreden instelling, waar de methoden van L. Ron Hubbard werden gebruikt om alcohol- en drugsgebruikers van hun verslaving af te helpen. De verslavingskliniek moest daar van de toenmalige Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2013 mee ophouden. In mei van dat jaar werd Narconon onder verscherpt toezicht geplaatst. Er zouden gezondheidsrisico’s voor cliënten zijn, omdat de instelling geen medisch opgeleid personeel in dienst had. 

Hoogleraar verslavingszorg Cor de Jong pleitte er destijds zelfs voor om Narconon op gezag van de inspectie te sluiten, omdat daar potentieel levensgevaarlijke hoeveelheden niacine (vitamine B3) zouden worden toegediend. Ook het saunaprogramma dat de navolgers van Hubbard als afkickmethode hanteren werd door De Jong betiteld als ‘flauwekul’.

Toelating ingetrokken

De toelating tot de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) van Narconon werd na de ondertoezichtstelling in 2013 ingetrokken. Wie zorg wil verlenen die vergoed wordt vanuit de basiszorgverzekering, moet zo’n toelating hebben. Narconon claimde daarna als doelstelling te hebben ‘het aan ex-verslaafden aanbieden van educatieve hulp op sociaal gebied en op het gebied van levensvaardigheden ontwikkeld door L. Ron Hubbard’. 

Vitamines

Tegelijkertijd beweerde het echter ook nog gewoon een afkickkliniek te zijn en gaf het de afgelopen jaren tienduizenden euro’s uit aan vitamines, blijkt uit de financiële jaarverslagen. Door geen WTZi-toelating te hebben, werden de activiteiten van Narconon echter grotendeels aan het oog van de inspectie onttrokken. Alternatieve behandelaars vallen namelijk weliswaar ook onder het toezicht van de IGJ, maar daar wordt alleen toezicht op gehouden als klachten er op wijzen dat er een aanmerkelijke kans op ernstige schade aan de gezondheid van de cliënt is. 

De kliniek leidde de afgelopen jaren financieel een kwijnend bestaan en biedt sinds enige tijd geen programma meer aan. Joanna Kluessien, die jarenlang directeur was in Zutphen, is inmiddels met pensioen gegaan.  

Zutphen