Foto archief. Woon-zorgcentrum Den Bouw in Warnsveld gaat volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nog altijd niet op een veilige manier om met de medicatie voor cliënten.
Volledig scherm
Foto archief. Woon-zorgcentrum Den Bouw in Warnsveld gaat volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nog altijd niet op een veilige manier om met de medicatie voor cliënten. © Arjan Gotink

Warnsvelds woonzorgcentrum gaat nog steeds onveilig om met medicijnen: boetes dreigen

Woon-zorgcentrum Den Bouw in Warnsveld gaat volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nog altijd niet op een veilige manier om met de medicatie voor cliënten. Na een nieuwe inspectiebezoek dreigt een boete van 2500 euro per week, als de problemen niet binnen zes weken opgelost zijn. 

De inspectie constateerde bij een eerder bezoek in november ernstige en structurele tekortkomingen, die onmiddellijk een hoog risico betekenden voor bewoners. Volgens de inspectie gebruikte de instelling bijvoorbeeld verouderde medicatielijsten. 

Daarnaast waren er structureel handgeschreven aantekeningen op de lijsten te zien. Ook werden uitgedeelde medicijnen verkeerd afgevinkt op de medicijnlijsten. Bestuurder Alien Maalderink van Den Bouw gaf toen aan dat het woon-zorgcentrum druk bezig was met verbeteringen. 

Onvoldoende

Bij een nieuwe controle in december bleek volgens de IGJ echter dat de situatie nog niet voldoende is verbeterd. Het woon-zorgcentrum heeft volgens de IGJ op verschillende punten onvoldoende voldaan aan de aanwijzingen. De medicatie wordt volgens de inspectie niet veilig genoeg bewaard en beheerd in Den Bouw. Ook het aanreiken en toedienen van medicatie voldoet nog altijd niet aan de geldende normen, stelt de IGJ vast. 

Maalderink verwijst naar een schriftelijke reactie op het inspectierapport. Daarin staat onder meer dat het woon-zorgcentrum inmiddels ‘aanvullende verbetermaatregelen heeft genomen’ en dat er een verbeterplan in werking is gesteld. 

De situatie is volgens de inspectie wel deels verbeterd: zo beschikt Den Bouw over toedienlijsten van de apotheek en voert de zorginstelling een dubbele controle op risicovolle medicatie. 

10.000 euro

Als het woon-zorgcentrum niet binnen zes weken alsnog de situatie helemaal op orde heeft, dreigt een boete van 2500 euro per week dat de situatie niet op orde is. Daaraan zit een maximumbedrag van 10.000 euro vast. Daarna kan eventueel een tweede last onder dwangsom worden opgelegd door de inspectie. Het woon-zorgcentrum kan nog in bezwaar tegen de dreigende boete. 

Zutphen