Volledig scherm
Wethouder Annelies de Jonge ging tegenover de gemeenteraad diep door het stof na het bespreken van het rekenkameronderzoek. © Arjan Gotink

Wethouder De Jonge van Zutphen overleeft wederom motie van wantrouwen

updateWethouder Annelies de Jonge heeft een motie van wantrouwen overleefd na de bespreking van het rekenkameronderzoek. De voltallige oppositie diende een motie van wantrouwen in tegen de wethouder die ook in de vorige collegeperiode actief was als wethouder. De motie werd niet gesteund door de coalitiepartijen. Burgemeester Annemieke Vermeulen overleefde een motie van treurnis.

De moties werden ingediend nadat de oppositiepartijen De Jonge en Vermeulen de hele avond onder vuur hadden genomen over het eerder deze maand gepubliceerde rekenkameronderzoek naar de plotseling verslechterde financiën. Uit het rekenkameronderzoek bleek eerder al dat de raad zijn controlerende rol niet goed heeft kunnen uitoefenen. De informatie die de raad van het college ontving kwam volgens de rekenkamer vaak later dan wenselijk en was ook nog matig van kwaliteit. Regelmatig was de financiële informatie bovendien ten onrechte optimistisch van toon. Een groot verwijt werd gemaakt over informatie van een ambtenaar die al in september 2017 bij het college kwam. Deze ambtenaar berichtte over de aankomende verslechterde financiële situatie van de inmiddels opgeheven sociale dienst Het Plein. Deze informatie kwam pas maanden later bij de raad terecht nadat de begroting van 2018 was opgesteld. Gebaseerd op onjuiste informatie.

Spijt

,,Als ik ergens wel spijt over heb, dan is het over die begroting. Ik had scherper moeten reageren bij het aanbieden van de begroting 2018’’, bekende wethouder De Jonge na een lange zucht tegenover de raad. ,,De laatste weken is er van alles door mijn hoofd geschoten. U mag eerlijk weten. Ik heb opgezien tegen vanavond. In 2010 ben ik de politiek ingegaan om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Het doet pijn om te horen dat dit vertrouwen op z’n minst is afgebrokkeld.’’

Pijn die ook Vermeulen deelde met de raad. De burgemeester ging door het stof na kritiek van partijen over haar rol. ,,Burgemeester, u als voorzitter van het college heeft een verbindende rol tussen college en raad. Deze rol heeft u niet goed ingevuld’’, deelde Rick Verschure namens Burgerbelang zijn onvrede richting Vermeulen, waarna de andere oppositiepartijen volgden.

Aangeslagen

,,Ik sta hier met een enorm aangeslagen gevoel. Wat u als raad tegen ons als college en mij als burgemeester heeft gezegd raakt mij diep’’, reageerde Vermeulen. ,,Wat was mijn aandeel in deze problemen? Het is een enorm complex dossier. Ik heb naar eer en weten gehandeld en nooit het gevoel gehad dat er iets onder het tapijt werd geveegd.’’

Zowel Vermeulen als De Jonge gaf in een reactie een blik in de bijna onwerkbaar geworden situatie van het college aan het einde van het collegeperiode. ,,Het was een complexe samenwerking binnen het college. Scherp zijn op elkaar is een belangrijk onderdeel van een college. Die scherpte was er niet meer’’, aldus De Jonge, waarna Vermeulen stevigere woorden sprak. ,,Tegen het einde was de eenheid in college weg. Op een gegeven moment was het nog lastig te sturen. Het college nu is prettig en hoopgevend. Er zit hier een mooi en aanvullend team. De situatie waar we in verzeild zijn geraakt spijt mij. Ik ga erop toezien dat informatie op tijd naar de raad gaat.’’

Tweede keer

Voor De Jonge was het de tweede keer in een jaar tijd dat ze een motie van wantrouwen tegen haar ingediend zag worden. In mei 2018 overleefde De Jonge een motie van wantrouwen over het niet (tijdig) delen van een rapport over sociale dienst Het Plein. Deze motie werd ingediend na een rapport van onderzoeksbureau BMC. In het rapport werd in november vorig jaar onder meer geconstateerd dat er veel zaken bij sociale dienst Het Plein niet op orde zijn. Die constateringen werden echter in juni en juli al door BMC gedaan. Een motie van wantrouwen geldt als het zwaarst mogelijke middel dat in de politiek kan worden ingezet. Als een meerderheid voor zo’n motie stemt, betekent dat bijna altijd het opstappen van een politicus.

De rekenkamer deed het onderzoek op verzoek van de raad. De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd. Afgelopen najaar bleek dat de gemeente een begrotingstekort had van bijna 13 miljoen euro. Een bedrag dat structureel bezuinigd moet worden binnen het sociaal domein, de hulp en ondersteuning van inwoners.

Zutphen