Volledig scherm
De Overwelving in Zutphen, fietsen in de rekken bij C&A. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Zutphen pakt fietsenchaos aan: tijdelijk je fiets parkeren wordt uitgebreid

In de strijd tegen rondslingerende fietsen in het stationsgebied, heeft de gemeente een nieuwe maatregel bedacht. De zone waarin je je fiets alleen tijdelijk mag parkeren wordt uitgebreid.

Even je fiets voor de C&A op de Overwelving neerzetten en vervolgens doorlopen naar station Zutphen en de trein nemen. Het gebeurt steeds vaker, maar mag officieel niet.

De gemeente Zutphen probeert de fietsenchaos in het centrum terug te dringen met een nieuwe maatregel. De zone waarbinnen fietsen en bromfietsen alleen tijdelijk mogen staan, wordt uitgebreid. Om ondernemers tegemoet te komen wordt de maximaal toegestane stallingsduur verlengd van een half uur tot twee uur.

Met de maatregel hoopt de gemeente vooral op de Overwelving overlast door geparkeerde fietsen tegen te gaan.

Om het stationsgebied een minder rommelige aanblik te geven is jaren geleden de gratis bewaakte fietsenstalling onder het station gebouwd. Om te voorkomen dat forenzen hun fietsen toch buiten de stalling zetten werd een zone rond het station ingesteld waarbinnen fietsen alleen tijdelijk mogen staan en alleen bij de daarvoor bestemde fietsenrekken (‘fietsnietjes’).

Die tijdelijk toegestane stalling is vooral bedoeld voor het winkelend publiek, zodat ondernemers in het gebied geen nadeel ondervinden als fietsende klanten zich niet welkom voelen.

Boetes

Handhavers deelden de afgelopen jaren al regelmatig boetes uit aan wildparkeerders en bij tijd en wijlen werden zelfs fietsen ingenomen. Om centrumbezoekers tegemoet te komen werden enige jaren geleden extra fietsnietjes geplaatst op de Overwelving, net buiten de zone rond het station.

Die stalling op de route richting het station bleek zo populair onder forenzen en winkelend publiek dat vooral C&A steeds vaker overlast ondervindt van de fietsen. ,,Het is wat uit de hand gelopen’’, ziet binnenstadsmanager Remco Feith. ,,De C&A wordt ontsierd en de etalages kunnen slecht gebruikt worden.’’ In het verleden werd ook de nooduitgang bij het gebouw regelmatig geblokkeerd door fietsen en was de stoep soms moeilijk begaanbaar voor wandelaars.

Gemeente, ondernemers, politie en binnenstadsmanager hebben daarom de afgelopen tijd naar oplossingen gekeken en geconcludeerd dat uitbreiding van de tijdelijke stallingszone rond het station zinvol zou kunnen zijn. Binnenkort worden borden geplaatst die fietsers en bromfietsers op de veranderde situatie wijzen. Na enkele maanden zal het effect van de maatregel worden bekeken.

Middenweg

Feith: ,,We hebben een paar keer ’s ochtends gepost in het gebied en zien dat veel forenzen hun fietsen er neerzetten.’’ Om die reden werd een gulden middenweg bedacht en gaat uitbreiding van de zone gepaard met verlenging van de toegestane stallingsduur tot twee uur.

,,Het gaat er niet om fietsers te pesten’’, zegt Feith. ,,Op plekken waar het kan wil je graag ruimte geven aan fietsparkeren voor winkelend publiek. Maar als op deze plek ook forenzen gaan parkeren loopt het uit de klauwen.’’

Zutphen