Volledig scherm
De N348 tussen Gorssel en Eefde. © Google Streetview

Zutphense bedrijven slijpen messen
in strijd tegen snelheidsverlaging N348

Bedrijvenkring Zutphen stelt zich hard op inzake een proef met snelheidsverlaging op de N348 tussen Gorssel en Eefde. De Zutphense bedrijven op terrein De Mars melden in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten 'met 100% zekerheid een bezwaar- en beroepsprocedure te zullen aanspannen' als de proef groen licht krijgt.

De provincie Gelderland koerst erop om tussen augustus dit jaar en januari 2019 de maximumsnelheid tussen Gorssel en Eefde omlaag te brengen van 80 naar 60 kilometer per uur. Onder meer aanwonenden hebben om die proef gevraagd om de effecten op de verkeersveiligheid te kunnen meten.

Bedrijvenkring Zutphen heeft de brief opgesteld samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VNO-NCW Stedendriehoek. De drie partijen zijn mordicus tegen de proef. Zij stellen in hun brief dat de proef in tegenspraak is met de provinciale wegenvisie. Robbert Veenendaal, voorzitter van Bedrijvenkring Zutphen: ,,De N348 wordt daarin aangemerkt als economische verbindingsas en een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Hierbij past een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.''

Ook vinden Bedrijvenkring Zutphen, TLN en VNO-NCW dat de vertraging van vrachtverkeer door de snelheidsverlaging haaks staat op de provinciale investering van 70 miljoen euro in het traject Eefde-Zutphen. Die leverde reistijdwinst op, die door de proef weer verloren zou gaan. De drie tegenstanders van de proef stellen voorts dat de beoogde snelheidsverlaging juist voor onveiligheid zorgt. Veenendaal: ,,Wij verwachten verwarring, inhaalmanoeuvres en wisselende snelheden bij weggebruikers. Omwonenden zullen hierdoor meer overlast ervaren.''

Het deel van de N348 tussen Eefde en Gorssel heeft het uiterlijk van een gebiedsontslutingsweg. Daarbij past een maximum snelheid van 80, menen Bedrijvenkring Zutphen. TLN en VNO-NCW.

De Commissie Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer bespreekt de proef komende woensdagmiddag. Betrokken partijen kunnen dan inspreken.

Zutphen