Volledig scherm

Aanleg zandwinning van start

HASSELT - Zes jaar voorbereiding ging er aan vooraf, maar aan de Werkerlaan (N331) is nu toch gestart met aanleg van een enorm zandwinningsterrein. In de komende twintig jaar mag de Drentse firma Zeldenrust hier 15 miljoen kubieke meter zand opzuigen.

Met het uitgraven van een zogeheten 'werkeiland' is een begin gemaakt met aanleg van het enorme zandwinningsterrein tussen Werkerlaan (N331) en Zwolse Dijk ten zuiden van Hasselt.

De firma Zeldenrust uit het Drentse Gieten mag hier de komende twintig jaar zand afgraven als grondstof voor onder meer betonmortel, straatstenen, heipalen, metselspecie, asfalt en kalkzandsteen of voor het ophogen van bouwterreinen. "Momenteel zijn we bezig met het weggraven van klei en veen op de plek waar de zandzeefinstallatie verrijst en het zand straks opgeslagen wordt. In het gat wordt zand gestort omdat machines en opslag een stevige ondergrond vereisen. Iets verderop aan de Werkerlaan wordt binnenkort met het zandzuigen begonnen", vertelt projectleider Manno Bannink.

Hij verwacht dat op korte termijn ter hoogte van de zandwinning ook gestart wordt met aanleg van een nieuwe rotonde in de N331. "Die is nu nodig om het terrein voor zandtransport te ontsluiten, maar moet op termijn ook de nieuwe ontsluiting van en naar de provinciale weg worden voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Hasselt. Als het kan wordt volgende week begonnen met dit verkeersplein", aldus Bannink. Uit winlocatie 'Mastenbroek' mag afgraver Zeldenrust in de komende twee decennia in totaal 15 miljoen kubieke meter of 15 miljard 'liter' droog zand delven.

Bannink: "Dit gebeurt 'nat', met een zandzuiger dus. Daarna wordt het zand ontwaterd, grof of fijn gezeefd, opgeslagen en tenslotte verladen naar bouwprojecten of de zandverbruikende industrieën, waarvan er met name in Kampen en Hasselt zelf nogal wat zijn." Zowel de zandzuiger als de sorteerinstallatie wordt elektrisch aangedreven om zo weinig mogelijk geluid te veroorzaken. De ontgronding in Hasselt vervangt die in Haerst bij Zwolle, waar dit jaar de laatste kuubs weggehaald worden. De zandwinning op het terrein van zowat 100 hectare levert uiteindelijk een grote recreatieplas op. Op korte afstand, bij de Zwolse woonwijk Stadshagen, ontstond door zandwinning eerder al de huidige Milligerplas.

"Van de totale oppervlakte in Hasselt wordt tweederde gebruikt voor zandwinning. De overige hectares zijn bestemd voor natuurontwikkeling en (dag)recreatie," zo schetst Bannink de toekomstige inrichting. Voor de zandwinning moesten een aantal boerenbedrijven wijken. Zij zetten hun werkzaamheden in de buurt voort.

Kop van Overijssel